logo

Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA

Materiaal

Schlüter®-KERDI 200 is een polyethyleenstrook als contactafdichting met een waterdampremmende waarde van sd = 5,15 m. Schlüter®-KERDI-DS is een speciale polyethyleenstrook als contactafdichting en dampscherm met een sd-waarde van meer dan 100 m, die bouwfysisch als dampscherm geldt. De afdichtingsmat is 0,5 mm dik en voorzien van waterdamp-remmende additieven.

Het materiaal vormt geen fysiologische problemen. Voor beide materiaaltypes vormen de resten geen speciaal afval. Polyethyleen is op lange termijn niet UV-stabiel, zodat bij de bewaring constante en intensieve zonnestralen moeten worden vermeden. Schlüter®-KERDI Afdichtingsmat voor contactafdichtingen 8.1 Productdatablad

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:
Schlüter®-KERDI is waterdicht en bestand tegen de chemische belastingen die gewoonlijk in combinatie met keramische tegelbe- kledingen optreden.

Schlüter®-KERDI is bestand tegen veroudering, is onrotbaar en beschikt over een hoog praktisch uitzettingsvermogen.

Daarnaast is ze verregaand bestand tegen de inwerking van waterige oplossingen zoals zouten, zuren en alcaliën, en tegen talrijke organische oplosmiddelen, alcoholen en oliën. Informatie over de bestendigheid van Schlüter®-KERDI bij specifieke belastingen moet afzonderlijk worden aangevraagd met vermelding van de te verwachten concentratie, temperatuur en inwerkingsduur. Ondergronden waarop Schlüter®-KERDI wordt gelegd, moeten op hun vlakheid, stabiliteit en vochtigheid worden gecontroleerd. Bestanddelen op de oppervlakte die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd.

Schlüter®-KERDI is overal toepasbaar waar de ondergrond van muren en vloeren moet worden beschermd tegen het binnendringen van vocht en tegen andere schadelijke stoffen.

Dergelijke ondergronden treft men bijvoorbeeld aan in natte zones, zoals badkamers, douches, wasruimten, enz., maar ook in de industrie, zoals bijv. de levensmiddelenindustrie, brouwerijen en melkerijen.

Voor zwembaden en dergelijke moet rekening worden gehouden met speciale vereisten. Bij dergelijke toepassingen is het dan ook aan te bevelen eerst overleg met ons te plegen.


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX team
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
+32 (0)14 443080
+32 (0)14 443081

image

Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?