logo

Schlüter®-DITRA 25

Toepassing en functie

Schlüter®-DITRA 25 is een polyethyleenmat met zwaluwstaartvormig naar achteren opengewerkte vierkante reliëfs en een vliesweefsel aan de onderkant. Schlüter®-DITRA 25 fungeert in combinatie met tegelbekledingen als afdichtingslaag, als dampspanningsnivelleringslaag bij vocht uit de ondergrond en als ontkoppelingslaag bij probleemondergronden.

De ondergrond moet effen en draagkrachtig zijn. Voor het verlijmen van Schlüter®-DITRA 25 wordt een op de ondergrond afgestemde dunbedmortel aangebracht met een lijmkam (bij voorkeur 3 x 3 mm of 4 x 4 mm). Daar wordt dan Schlüter®-DITRA 25 met het vliesweefsel vol ingedrukt, waarbij het weefsel zich mechanisch in de lijm verankert. Houd rekening met de open tijd van de lijm.

De tegelbekleding wordt overeenkomstig de geldende verwerkingsvoorschriften vakkundig volgens het dunbedprocédé rechtstreeks op Schlüter®-DITRA 25 geplaatst, waarbij de dunbedmortel zich in de langs achter opengewerkte vierkante uitdiepingen van de Schlüter®-DITRA 25-mat verankert.

Samenvatting van de functies: 

a) Ontkoppeling
Schlüter®-DITRA 25 ontkoppelt de tegelbekleding van de ondergrond en neutraliseert op die manier de spanningen tussen de ondergrond en de tegelbekleding die het gevolg zijn van onderlinge vormveranderingen. Daarnaast worden ook spanningsscheurtjes uit de ondergrond overbrugd zonder dat ze aan de tegelbekleding worden doorgegeven.

b) Afdichting
Schlüter®-DITRA 25 is een waterdichte polyethyleenstrook met een betrekkelijk hoge waterdampdiffusiedichtheid. Bij een vakkundige verwerking ter hoogte van de stootnaden en de aansluiting op wanden en inbouwelementen kan met Schlüter®-DITRA 25 een beproefde afdichting in combinatie met de tegelbekleding worden gerealiseerd. Schlüter®-DITRA 25 is overeenkomstig de in Duitsland geldende afdichtingsnormen 18531-5* en 18534 inzetbaar. Waterinwerkingsklasse: W0-I tot W3-I*. Verder beschikt Schlüter®-DITRA 25 over een algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP). Vochtigheidsbelastingsklasse volgens ZDB: 0 tot B0 alsook A en C. Schlüter®-DITRA 25 beschikt volgens ETAG 022 (afdichting in verbinding) over een Europese vergunning (ETA = European Technical Assessment) en is gekenmerkt met een CE-markering.

Voor toepassingen waarin CE-conform of overeenkomstig de abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat) moet worden gewerkt, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. De dunbedmortel en de betreffende testcertificaten kunnen worden opgevraagd via het adres vermeld in deze fiche. Schlüter®-DITRA 25 beschermt zo de onderliggende constructie tegen beschadiging door binnendringend vocht en tegen agressieve stoffen.

c) Dampdruknivellering
De ononderbroken luchtkanalen die bij Schlüter®-DITRA 25 onder de reliëfstructuur aanwezig zijn, zorgen ervoor dat de dampspanning uit de ondergrond wordt genivelleerd.

d) Spreiding van de belasting Vloertegels geplaatst op Schlüter®-DITRA 25 moeten minstens 5 x 5 cm groot zijn en een minimumdikte van 5,5 mm hebben. Schlüter®-DITRA 25 leidt de belasting op de tegelbekleding rechtstreeks af naar de ondergrond via de onderkant van de met dunbedmortel gevulde vierkante uitdiepingen. Dit betekent dat de op Schlüter®- DITRA 25 gelegde tegelbekledingen intensief belastbaar zijn. Bij hogere belastingen (zoals in commerciële ruimtes) en hoge te verwachten puntbelastingen (bv. door een vleugelpiano, pompwagen, stelling) dienen de dikte en de drukstabiliteit van de tegels te worden afgestemd op het toepassingsgebied. Voor Duitsland gelden de voorschriften en tegeldikten van het ZDB-normblad “Mechanisch zwaar belastbare keramische tegelbekledingen”.

Ingeval van zware belastingen dienen de tegels vol en zat verlijmd te worden. Vermijd slagbelastingen met harde voorwerpen op keramische bekle- dingen.

e) Hechtcontact
Schlüter®-DITRA 25 zorgt via de verankering van het vliesweefsel met de dunbedmortel op de ondergrond en via de mechanische verankering van de dunbedmortel in de naar achteren opengewerkte reliëfs voor een goed hechtcontact van de tegelbekleding met de ondergrond. Schlüter®-DITRA 25 leent zich voor vloeren en wanden. Bij plaatsing tegen de wand kunnen eventueel ankerpluggen worden ingezet.


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
Fax +32 (0)14 443081

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image

= nieuwe producten

= ook leverbaar in 3 m

= radiusperforatie leverbaar  

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk