logo

Schlüter®-DITRA 25

Verwerking

  1. De ondergrond mag geen bestanddelen bevatten die de hechting nadelig beïnvloeden en moet draagkrachtig en vlak zijn. Nivelleer de eventuele oneffenheden vooraleer Schlüter®-DITRA 25 te leggen. ´
  2. De keuze van de lijm waarmee Schlüter®-DITRA 25 wordt gekleefd, moet afgestemd zijn op het type ondergrond. De lijm moet op de ondergrond hechten en zich mechanisch in het dragende vliesweefsel van Schlüter®-DITRA 25 verankeren. Op de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel worden toegepast. Hierbij is het aan te raden om een dunbedmortel met een geschikte consistentie te kiezen. Ga op voorhand na of de verschillende materialen compatibel zijn. Bij gebruik van bekledingsmateriaal met een kantlengte ≥ 30 cm adviseren wij een tegellijm met kristallijne waterafbinding voor een snelle hechting en droging van de mortel.
  3. Breng de dunbedmortel op de ondergrond aan met een lijmkam met een vertanding van 3 x 3 mm of 4 x 4 mm.
  4. Snij de Schlüter®-DITRA 25-mat op maat. Bed ze vervolgens met het dragende vliesweefsel vol in de op voorhand aangebrachte lijm. Druk met behulp van een vlakke spaan of een aandrukrol de Schlüter®-DITRA 25 vol in de lijm. Werk daarbij in één richting. Hiervoor is o.a. ook een roterende handschuurmachine bijzonder geschikt. De open verwerkingstijd van de lijm moet in acht worden genomen. Lijn Schlüter®-DITRA 25 al bij het positioneren precies uit; haal de mat tijdens het plaatsen strak aan door er lichtjes aan te trekken. Dit werkt eenvoudiger met z’n tweeën. De matten worden met de naden tegen elkaar gelegd. Opmerking: Als Schlüter®-DITRA 25 enkel een ontkoppelende functie heeft, dienen de naden en aansluitingen niet te worden afgedicht met Schlüter®-KERDI-KEBA. Volg de richtlijnen terzake op als Schlüter®-DITRA 25 dienst doet als afdichting.
  5. Om te vermijden dat Schlüter®-DITRA 25 beschadigd raakt of dat de mat loskomt van de ondergrond, wordt aangeraden ze te beschermen met behulp van bv. loopplanken (met name tijdens het aanvoeren van materiaal) tegen o.a. mechanische belastingen. Daarnaast kunnen in geval van bv. rechtstreeks invallende zonnestralen of neerslag specifieke maatregelen aangewezen zijn. Het water dat eventueel in de uitdiepingen van Schlüter®-DITRA 25 is terechtgekomen, moet worden verwijderd alvorens de dunbedmortel aan te brengen.
  6. Zodra de Schlüter®-DITRA 25-mat is vastgelijmd, kunnen daarop de tegels volgens het dunbedprocédé worden gelegd in een dunbedmortel die op de bekleding is afgestemd. Hierbij worden in één bewerking eerst de vierkante uitdiepingen opgevuld met de vlakke zijde van de lijmkam en vervolgens met de getande zijde ervan groeven getrokken in de dunbedspecie. Hierin worden de tegels dan volvlak ingebed. Vooral bij mechanisch zwaar belastbare bekledingen en buitenshuis dient men met een volvlakke plaatsing rekening te houden volgens de regels van de kunst. De diepte van de vertanding moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Houd rekening met de verwerkingstijd van de dunbedmortel.
  7. Volg voor bewegingsvoegen die fungeren als veldbegrenzings-, rand- en aansluitvoegen de desbetreffende voorschriften in deze fiche en de gebruikelijke regels van de kunst op.

Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
Fax +32 (0)14 443081

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image

= nieuwe producten

= ook leverbaar in 3 m

= radiusperforatie leverbaar  

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk