logo

Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Toepassing en functie

Schlüter-TROBA-PLUS is een betrouwbare en duurzaam functionerende oppervlaktedrainage, die horizontaal op met afschot aangebrachte afdichtingen wordt gelegd. Het is opgebouwd uit een gesloten polyethyleenfolie met aan één kant noppen, waarop een filtervlies is aangebracht.

Bij Schlüter-TROBA-PLUS 8G is er in plaats van een filtervlies een gaas met een maasbreedte van ca. 2 x 2 mm opgelijmd. De noppenzijde met filtervlies/gaas waarop de bekledingsconstructie komt, werkt over de volledige oppervlakte als een drainagelaag (capillair passieve drainage) met een uitzonderlijk hoge waterafvoercapaciteit. TROBA-PLUS beschermt tegelijk de afdichting in de vorm van een gesloten polyethyleenstrook. De dicht bij elkaar staande noppen, die de vorm hebben van stompe kegels, zijn bestand tegen zeer hoge drukbelastingen.

De open ruimte tussen de noppenbaan en het filtervlies/gaas vormt een warmte- en contactgeluidsisolerende luchtlaag die de afdichting extra beschermt tegen schadelijke thermische belastingen. Hierdoor wordt een gelijkmatige en vlakke spreiding van de belasting boven de afdichting verkregen. Schlüter-TROBA-PLUS 8 en 8G verhogen de bekledingsconstructie over de volledige oppervlakte met 8 mm, Schlüter-TROBAPLUS 12 met 12 mm.

Kleine fouten in het afdichtingsafschot, zoals bijvoorbeeld oneffenheden of verhogingen aan overlappingen die tot opstuwend water kunnen leiden, worden hiermee doeltreffend overbrugd. Grote oneffenheden kunnen vóór het plaatsen van de TROBA-PLUS met kant-en-klare mortel gelijkgemaakt worden.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Verwerking

  1. De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn. De afdichting moet naar de afwatering afhellen en daar aangesloten zijn. Voor het plaatsen van de TROBAPLUS kunnen eventuele grote oneffenheden in het afdichtingsafschot met kant-enklare mortel gelijkgemaakt worden.
  2. TROBA-PLUS wordt onafhankelijk van de richting van de helling los met het filtervlies/ gaas naar boven op de afdichting gelegd. Laat de naden overlappen met de uitstekende vliesrand.
  3. De bekledingsconstructie wordt overeenkomstig de geldende technische voorschriften rechtstreeks op TROBA-PLUS gelegd.
  4. Opmerking: Voor randafsluitingen, bewegingsvoegen en wandaansluitingen verwijzen wij naar onze profieltypes Schlüter-BARA en Schlüter-DILEX.

Opmerking:

Door de losse plaatsing op split/kiezel of op tegeldragers, kunnen eenzijdige belastingen of hoekbelastingen automatisch leiden tot bewegingen in de tegelbekleding. Bij constructies met een kiezel- of splitlaag < 5 cm kan een licht veereffect optreden. Om dit te vermijden, is plaatsing op Schlüter- TROBA aan te bevelen, zie in dit verband productfiche 7.1.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Materiaal

Schlüter-TROBA-PLUS bestaat uit een vormvaste polyethyleenfolie met aan één kant noppen, waarop een filtervlies uit polypropyleen is aangebracht. Bij TROBAPLUS 8G is het gaas vervaardigd uit polyethyleen. Het materiaal is vormvast tot een temperatuur van +80 °C. De druksterkte bedraagt bij TROBA-PLUS 8 en 8G max. 39 t/m2, bij TROBA-PLUS 12 max. 30 t/m2. De functionele en materiaaleigenschappen zijn gewaarborgd in de tijd. Het materiaal is onrotbaar. Resten kunnen als normaal afval worden weggedaan.

Polyethyleen is op lange termijn niet UVbestendig, daarom dient men bij het opslaan langdurige, intensieve zonnestralen te vermijden.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-TROBA-PLUS wordt vooral op horizontale, met afschot aangebrachte afdichtingen gelegd en fungeert er tussen de afdichting en de bovenliggende bekledingsconstructie als een doeltreffende oppervlaktedrainage. Belangrijkste toepassingsgebieden zijn terrassen en balkons, maar ook op oppervlakteafdichtingen in industriële gebouwen, rond zwembaden, in wasruimten, in douche-installaties, enz. De geplaatste TROBA-PLUS is voldoende stabiel tegen mechanische belastingen bij de opbouw, om er bijv. over te lopen of met een kruiwagen over te rijden. De aan te brengen bekledingsconstructie kan bestaan uit dekvloer met of zonder tegels of uit constructies met in een kiezel- of splitlaag (minstens 5 cm) geplaatste zelfdragende tegels of straatklinkers.

Schlüter-TROBA-PLUS 8G is bijzonder goed geschikt voor bekledingsconstructies met drainagemortel of voor de plaatsing van plaatelementen op Schlüter-TROBASTELZ- DR met dunbedmortel-draagpunten. Het door de bekledingsconstructies insijpelend water wordt in de ononderbroken drainageruimte van TROBA-PLUS opgevangen en via het hellende vlak drukvrij naar de afwatering afgevoerd.

Daardoor vertegenwoordigt insijpelwater geen permanente belasting voor de afdichting.


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G

Producten


Schlüter-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS is een capillair neutraliserende oppervlaktedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend vlies. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte.

Schlüter-TROBA-PLUS


Schlüter-TROBA-PLUS 12


Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS-G is een capillair neutraliserende oppervlaktedrainage die op een duurzame en efficiënte wijze insijpelwater afvoert. De dicht bij elkaar staande noppen hebben de vorm van stompe kegels. Ze zijn bestand tegen hoge belastingen en bedekt met een waterdoorlatend gaas. Ze tillen de volledige bekledingsconstructie op en vormen zo een ononderbroken drainageruimte. Schlüter®- TROBA-PLUS 8G is bijzonder goed geschikt voor de combinatie met drainagedekvloeren.

Schlüter®-TROBA-PLUS-G


Schlüter-DITRA-DRAIN-STU


Schlüter®-TROBA-PLUS/-PLUS-G


Schlüter®-TROBA-PLUS

Veelgestelde vragen

Oppervlaktebelasting

Welke oppervlaktebelasting kan worden uitgeoefend op Schlüter®-TROBA-PLUS? Kan een personenwagen over de vloer rijden?

Antwoord inlassen

De Schlüter®-TROBA-mat wordt gebruikt bij bodemconstructies met grintlaag, Schlüter®-TROBA-PLUS wordt gebruikt bij een betonnen ondervloer en Schlüter®-TROBA-PLUS-G wordt gebruikt voor opbouw van enkelvoudige korrellagen of drainagemortel of steltconstructies.

Bodemconstructies

Wanneer moet Schlüter®-TROBA of Schlüter®-TROBA-PLUS of Schlüter®-TROBA-PLUS-G worden gebruikt?

Antwoord inlassen

De Schlüter®-TROBA-mat wordt gebruikt bij bodemconstructies met grintlaag, Schlüter®-TROBA-PLUS wordt gebruikt bij een betonnen ondervloer en Schlüter®-TROBA-PLUS-G wordt gebruikt voor opbouw van enkelvoudige korrellagen of drainagemortel of steltconstructies.

Afwateringsprestaties

Hoe goed is de afwateringsprestatie van Schlüter®-TROBA-PLUS?

Antwoord inlassen

De afwateringsprestatie is 3,8 l/m/sec. Voor een functionele drainage is echter ook de constructie-opbouw van belang. Er moet worden nagegaan hoeveel water het waterafvoersysteem kan verwerken.

Schlüter®-TROBA-PLUS / -PLUS-G

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Balkonopbouw A.6: losse plaatsing van natuursteen op dunbed-mortelpunten
Balkonopbouw: losse plaatsing van natuursteen op mortel-ringen met drainage
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk