logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Toepassing en functie

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek voor de realisatie van barstvrije en juist functionerende zwevende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met bekledingen van keramiek, natuursteen of andere bekledingsmaterialen.

Dit systeem wordt zwevend en rechtstreeks op geschikte, zelfdragende ondergronden, zoals beton, bestaande dekvloer of aanwezige houten vloerconstructie gelegd. Voor de verwarming moet de ondergrond worden gecontroleerd op geschiktheid (bewegingsvoegen, randstroken etc.). Het systeem is gebaseerd op de dekvloernoppenplaat BEKOTEC-EN 18 FTS met een geïntegreerde contactgeluidsisolatie van 5 mm, die rechtstreeks op een draagkrachtige ondergrond wordt gelegd. Voor het systeem werd volgens DIN EN ISO 717-2 een contactgeluidsverbetering van 25 dB vastgesteld. De daadwerkelijke mate van verbetering bij de desbetreffende constructie is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (constructieopbouw) en kan afwijken van deze waarde. Daarom zijn de gemeten testwaarden niet altijd van toepassing op de bouwplaatssituatie. Juiste waarden kunnen alleen door directe metingen ter plaatse worden bepaald, rekening houdend met de betreffende werkelijke constructieopbouw. Op basis van de geometrie van de noppenplaat BEKOTEC-EN 18 FTS wordt een minimale laagdikte van de dekvloer van 26 mm tussen en 8 mm boven de noppen verkregen. De afstanden tussen de noppen zijn zodanig gerangschikt dat voor het realiseren van een verwarmde dekvloer de bij het systeem behorende verwarmingsbuizen met een diameter van 12 mm in een raster van 50 mm kunnen worden geklemd.

De vloerverwarming is gemakkelijk regelbaar en kan optimaal worden gebruikt bij een lage aanvoertemperatuur omdat er een relatief dunne dekvloermassa (bij een bedekking van 8 mm ca. 52 kg/m² ≙ 26 l /m²) moet worden verwarmd of afgekoeld.

De optredende krimp tijdens de uitharding van de dekvloer wordt modulair in het noppenraster afgebouwd. Spanningen ten gevolge van de krimpvervorming kunnen bijgevolg niet inwerken op het volledige oppervlak. Daarom kan worden afgezien van een uitvoering met schijn- en bewegingsvoegen. Zodra de cementdekvloer begaanbaar is, wordt de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA (alternatief: Schlüter- DITRA-DRAIN 4 of Schlüter-DITRA-HEAT) erop gelijmd (calciumsulfaatdekvloer ≤ 2 CM-%). Daarop worden dan rechtstreeks volgens het dunbedprocedé keramischetegels of natuursteen geplaatst. Bewegingsvoegen in de bekledingslaag moeten met Schlüter-DILEX in de vereiste afstanden worden gerealiseerd.

Bekledingsmaterialen die scheurbestendig zijn, zoals parket of vast tapijt, worden rechtstreeks op de dekvloer gelegd zodra de toegelaten bekledingsspecifieke restvochtigheid is bereikt.

Raadpleeg het technische handboek voor meer informatie.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Verwerking

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS wordt op een voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond gelegd. Oneffenheden moeten vooraf worden geëgaliseerd.
 2. De bekledingsranden aan de wand of inbouwelementen moeten met de 8 mm dikke randstrook Schlüter-BEKOTEC- BRS 808 KSF worden voorzien. De aan de randstrook geïntegreerde klevende steunvoet is aan de bovenen onderkant voorzien van een klevende bevestigingsstrook. Door de verlijming van de randstrook op de ondergrond en de voorspanning van de steunvoet wordt de randstrook tegen de wand gedrukt. Door de BEKOTEC-noppenplaat op de kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding waarbij de plaat op de ondergrond wordt bevestigd en die verhindert dat vloeibare dekvloer tijdens de verwerking kan doorsijpelen.
 3. Om geluidsbruggen te vermijden, moeten de noppenplaten BEKOTEC- EN 18 FTS in de randzone nauwkeurig passend worden uitgesneden. Voor de verbinding worden de noppenplaten in de smallere verbindingsnoppen langs de rand in elkaar geklikt (zie foto). In de deuropening en aan de verdeler kan voor het eenvoudig plaatsen van de buizen de vlakke compensatieplaat Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS worden gebruikt, die onder de noppenplaat geplaatst en met dubbelzijdig kleefband bevestigd wordt. Eventueel moet hier in de overgangszones de contactgeluidsisolatie van de noppenplaat passend worden verwijderd. Met de zelfklevende buisklemhouder Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 worden de buizen nauwkeurig in deze zone aangebracht.
 4. Voor het realiseren van de BEKOTEC- THERM vloerverwarming kunnen de bij het systeem behorende verwarmingsbuizen met een diameter van 12 mm tussen de van een holte voorziene noppen worden geklemd. De buisafstanden moeten overeenkomstig het vereiste verwarmingsvermogen aan de hand van de BEKOTEC verwarmingsdiagrammen worden gekozen.
 5. Voor het aanbrengen van de dekvloer wordt een verse cementdekvloer met een sterkteklasse CT-C25-F4, max. F5 of een calciumsulfaatdekvloer CA-C25-F4, max. F5, met een minimale dekvloerbedekking van 8 mm (hierbij wordt 0-4 mm steenkorrel aanbevolen) in de noppenplaat aangebracht. Als hoogtecompensatie kan de laagdikte gedeeltelijk tot maximaal 20 mm worden verhoogd. Ook geschikte vloeibare dekvloeren CAF/ CTF die aan de specificatie voldoen, kunnen worden gebruikt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de systemen die voor deze toepassing zijn goedgekeurd. Opmerking: Afwijkende dekvloereigenschappen moeten vooraf per project met onze technische verkoopafdeling worden besproken. Om contactgeluidsoverdracht tussen twee ruimten te voorkomen, moet de dekvloer op die plaatsen worden gescheiden met het uitzettingsvoegprofiel Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Onmiddellijk na het bereiken van een beginsterkte die toelaat dat op de cementdekvloer kan worden gelopen, wordt de ontkoppelingsmat Schlüter- DITRA (alternatief: Schlüter-DITRADRAIN 4 of Schlüter-DITRA-HEAT) met inachtneming van de verwerkingsinstructies van het productfiche 6.1 (alternatief: 6.2 of 6.4) verlijmd. Calciumsulfaatdekvloeren kunnen met de ontkoppelingsmat worden bekleed zodra een restvochtigheid ≤ 2 CM-% wordt bereikt.
 7. Op de bovenkant van de ontkoppelingsmat kan dan direct een bekleding van keramiek of natuursteen volgens het dunbedprocedé worden geplaatst. De bekleding moet boven de ontkoppelingsmat d.m.v. bewegingsvoegen in velden worden ingedeeld overeenkomstig de geldende voorschriften. Voor het realiseren van de bewegingsvoegen moeten de profielen Schlüter- DILEX-BWB, -BWS, -KS of -AKWS worden gebruikt (zie productfiche 4.6 - 4.8 en 4.18).
 8. Als flexibele randvoeg bij de overgang tussen vloer en wand moet het hoekbewegingsprofiel Schlüter-DILEX- EK resp. -RF (zie productfiche 4.14) worden geplaatst. Het uitstekende deel van de randstrook BEKOTEC-BRS 808 KSF moet vooraf worden afgesneden.
 9. Bij het gebruik van de klimaatregelende tegelvloer BEKOTEC-THERM als vloerverwarming kan de afgewerkte bekledingsconstructie al na 7 dagen worden opgewarmd. Beginnend bij 25 °C kan de aanvoertemperatuur dagelijks met max. 5 °C worden verhoogd tot de gewenste gebruikstemperatuur.
 10. Bekledingsmaterialen die geen risico lopen op scheuren (bijv. parket, vast tapijt of kunststof bekledingen), worden zonder ontkoppelingsmat rechtstreeks op de BEKOTEC dekvloer aangebracht. Daarbij moet de hoogte van de dekvloer aan de desbetreffende materiaaldikte worden aangepast.

Opmerking: Naast de geldende verwerkingsrichtlijnen moet rekening worden gehouden met de voor het gekozen bekledingsmateriaal toegelaten restvochtigheid van de dekvloer. Gedetailleerde verwerkingsinstructies in combinatie met niet-keramische bekledingen kunt u vinden in het technische handboek voor Schlüter-BEKOTEC- THERM of verkrijgen bij onze technische verkoopafdeling.
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Materiaal

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS met een contactgeluidsisolatie van 5 mm is gemaakt van drukstabiele polystyreen-structuurfolie. Het contactgeluidslaag bestaat uit een speciale combinatie van textielweefsel. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS is geschikt voor toepassing van klassiek aangebrachte dekvloeren op basis van cement of calciumsulfaat en voor vloeibare dekvloeren.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Opmerking

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS, -ENFG en -BRS zijn onrotbaar en vereisen geen bijzondere verzorging of onderhoud. Voor en tijdens het storten van de dekvloer moet de noppenplaat door aangepaste maatregelen, bijv. het leggen van loopplanken, worden beschermd tegen beschadigingen door mechanische invloeden.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Varianten


Copy of Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

1 plaat (1,12 m²) = minimale besteleenheid

Contactgeluidsverbetering:
Voor de noppenplaat EN 18 FTS werd volgens DIN EN 10140-1 een contactgeluidsverbetering tot 25 dB vastgesteld.
Randstrook:
Voor de dekvloernoppenplaat EN 18 FTS moet de randstrook BRS 808 KSF worden gebruikt.


Product Image Tables 33988

Effectieve oppervlakte: 140 x 80 cm = 1,12 m²

In de set inbegrepen:
1 compensatieplaat
6 m dubbelzijdige kleefband


Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK / EN 18 FTS

Voordelen van het Schlüter®-BEKOTEC-systeem

 • Garantie:

Op voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden nageleefd en de bekleding volgens de voorschriften wordt gebruikt, verleent Schlüter-Systems een waarborg van vijf jaar tegen gebreken in de degelijkheid en tegen beschadiging van de bekledingsconstructie.

 • Barstvrije bekleding:

Het BEKOTEC systeem is zodanig uitgevoerd, dat drukspanningen van de dekvloer modulair in het raster van de noppenbaan worden afgebouwd. Er wordt afgezien van een constructieve wapening.

 • Vervormingsarme constructie:

De volgens het BEKOTEC systeem opgebouwde bekledingsconstructie is in de gebruikstoestand vrij van eigen spanningen, zodat vervormingen van het oppervlak vrijwel uitgesloten zijn. Dat geldt met name ook voor grote temperatuurschommelingen bijv. bij verwarmde dekvloeren.

 • Voegloze dekvloer:

Omdat via de dekvloer van het BEKOTEC systeem de optredende drukspanningen gelijkmatig over het volledige oppervlak afvloeien, kan er worden afgezien van uitzettingsvoegen in de dekvloer.

 • Bewegingsvoegen in het voegraster van de tegel- of natuursteenbekleding:

Bij het BEKOTEC systeem kunnen de bewegingsvoegen tijdens het plaatsen van de tegel- of natuursteenbekleding worden aangepast aan het gewenste voegraster van de bekleding; er moeten immers geen scheidingsvoegen uit de dekvloer in de vloerbekleding te worden overgenomen. Er dient slechts rekening te worden gehouden met de algemene regels voor het indelen van de bekledingsvelden.

 • Korte verwerkingstijd:

De volgens het BEKOTEC systeem gerealiseerde dekvloer kan met behulp van de ontkoppelingsmat direct na begaanbaarheid worden bekleed met keramische tegels, natuursteen of kunststeen. Als een vloerverwarming wordt ingebouwd, kan de afgewerkte bekledingsconstructie al na 7 dagen worden opgewarmd.

 • Minder materiaalverbruik:

Bij een dekvloerbedekking van 8 mm is slechts ca. 52 kg/m² ≙ 26 l/m² dekvloermassa nodig. Een voordeel dat blijkt uit statische berekening.

 • Snel reagerende vloerverwarming:

Een volgens het BEKOTEC systeem in combinatie met een vloerverwarming aangebrachte bekledingsconstructie reageert in vergelijking met traditionele verwarmde dekvloeren sneller op temperatuurveranderingen, omdat afhankelijk van de uitvoering een aanzienlijk kleinere massa moet worden afgekoeld of opgewarmd. Daarom kan de temperatuur van de vloerverwarming lager worden ingesteld, waardoor energie wordt bespaard.
 

 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Technische gegevens

 1. Noppengrootte: ca. 40 mm
  Legafstand: 50, 100, 150 mm ...
  Systeemspecifieke verwarmingsbuizen: Ø 12 mmDe zijden van de noppen zijn voorzien van een holte, zodat verwarmingsbuizen zonder bevestigingsklemmen op hun plaats worden gehouden.
 2. Verbindingen:De noppenplaten worden onderling verbonden door deze telkens met één noppenrij overlappend in elkaar te steken.
 3. Effectieve oppervlakte: 1,4 x 0,8 m = 1,12 m²
  Plaathoogte: 23 mm (incl. 5 mm contactgeluidsisolatie)
 4. Verpakking:
  10 stuks/doos = 11,2 m²De afmetingen van de doos bedragen ca. 1500 x 855 x 185 mm.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Bijkomende systeemproducten

 • Compensatieplaat:

De compensatieplaat Schlüter-BEKOTEC-EN FGTS 5 wordt in de deuropening en bij de meergroepsverdeelunit gebruikt om de verbinding te vergemakkelijken en het snijverlies tot een minimum te beperken.
De plaat bestaat uit vlak polystyreen foliemateriaal met 5 mm contactgeluidisolatie en wordt voor de verbinding met behulp van de meegeleverde dubbelzijdige kleefband onder de noppenplaat bevestigd. Eventueel moet hier in de overgangszones de contactgeluidsisolatie van de noppenplaat passend worden verwijderd.
Afmeting: 1400 x 800 mm

 • Buisklemhouder:

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 is een buisklemhouder voor het juist plaatsen van de buizen op de compensatieplaat. De klemhouder is zelfklevend, zodat deze op de compensatieplaat kan worden bevestigd.
Lengte: 80 cm

 • Dubbelzijdige kleefband:

Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 is dubbelzijdige kleefband voor de bevestiging van de noppenplaat op de compensatieplaat en, indien nodig, op de ondergrond.
Rol: 66 m, hoogte: 30 mm, dikte: 1 mm

 • Randstrook:

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen en een steunvoet die aan de boven- en onderkant is voorzien van een klevende bevestigingsstrook. Door de verlijming op de ondergrond en de voorspanning van de steunvoet wordt de randstrook tegen de wand gedrukt. Door de BEKOTEC-noppenplaat op de kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding waarbij de plaat op de ondergrond wordt bevestigd en die verhindert dat vloeibare dekvloer tijdens de verwerking kan doorsijpelen.
Rol: 25 m, hoogte: 8 mm, dikte: 8 mm

 • Uitzettingsvoegprofiel:

Schlüter-DILEX-DFP is een uitzettingsvoegprofiel voor plaatsing in de deurzone om geluidsbruggen te vermijden. De dubbelzijdige coating en de zelfklevende strook maken een rechte plaatsing mogelijk.
Lengte: 1,00 m, hoogte: 60 / 80 / 100 mm, dikte: 10 mm
Lengte: 2,50 m, hoogte: 100 mm, dikte: 10 mm
 


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk