logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 2520 /-EN 1520 PF

Toepassing en functie

Schlüter-BEKOTEC is de betrouwbare bekledingsconstructietechniek voor de realisatie van barstvrije en juist functionerende zwevende dekvloeren en verwarmde dekvloeren met bekledingen van keramiek, natuursteen of andere bekledingsmaterialen.

Het systeem is gebaseerd op de polystyreen dekvloernoppenplaat Schlüter- BEKOTEC-EN, die rechtstreeks op een draagkrachtige ondergrond of op een in de handel verkrijgbare thermische en/of contactgeluidsisolatie wordt gelegd. Op basis van de geometrie van de noppenplaat BEKOTEC-EN wordt een minimale laagdikte van de dekvloer van 32 mm tussen en 8 mm boven de noppen verkregen. De afstanden tussen de noppen zijn zodanig gerangschikt dat voor het realiseren van een verwarmde dekvloer de bij het systeem behorende verwarmingsbuizen met een diameter van 16 mm in een raster van 75 mm kunnen worden geklemd.

De vloerverwarming is gemakkelijk regelbaar en kan optimaal worden gebruikt bij een lage aanvoertemperatuur omdat er een relatief dunne dekvloermassa (bij een bedekking van 8 mm ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l /m²) moet worden opgewarmd of afgekoeld.

De optredende krimp tijdens de uitharding van de dekvloer wordt modulair in het noppenraster afgebouwd. Spanningen ten gevolge van de krimpvervorming kunnen bijgevolg niet inwerken op het volledige oppervlak. Daarom kan worden afgezien van een uitvoering met schijn- en bewegingsvoegen. Zodra de cementdekvloer begaanbaar is, wordt de ontkoppelingsmat Schlüter-DITRA (alternatief: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 of Schlüter-DITRA-HEAT) erop gelijmd (calciumsulfaatdekvloer ≤ 2 CM-%).

Daarop worden dan rechtstreeks volgens het dunbedprocedé keramische tegels of natuursteen geplaatst. Bewegingsvoegen in de bekledingslaag moeten met Schlüter- DILEX in de vereiste afstanden worden gerealiseerd.

Bekledingsmaterialen die scheurbestendig zijn, zoals parket of vast tapijt, worden rechtstreeks op de dekvloer gelegd zodra de toegelaten bekledingsspecifieke restvochtigheid is bereikt.
 


Schlüter®-BEKOTEC

Verwerking

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN wordt op een voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond gelegd. Grotere oneffenheden moeten vooraf worden geëgaliseerd d.m.v. dekvloeren of geschikte gebonden egalisatiemiddelen. Met inachtneming van de vereisten inzake geluids- en/of thermische isolatie moet, indien vereist, aanvullend geschikt isolatiemateriaal op de ondergrond worden geplaatst en eventueel met een PE-scheidingslaag worden afgedekt. Wanneer er kabels of buizen op de dragende ondergrond liggen, moet de contactgeluidsisolatie conform DIN 18560-2 boven de nivelleerlaag over het gehele oppervlak doorlopend worden aangebracht. Bij de keuze van geschikt isolatiemateriaal moet rekening worden gehouden met de maximale samendrukbaarheid CP 3 (≤ 3 mm). Wanneer de hoogten voor de uitvoering van een contactgeluidsisolatie van polystyreen of minerale wol niet volstaan, kan met Schlüter-BEKOTEC-BTS van slechts 5 mm dikte een duidelijke contactgeluidsverbetering worden verkregen.
 2. De bekledingsranden aan de wand of inbouwelementen moeten met de 8 mm dikke randstrook Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 worden voorzien. De aan de randstrook geïntegreerde foliebasis moet tussen de ondergrond (resp. op de bovenste isolatielaag) en de noppenplaat liggen. Bij gebruik van een vloeibare dekvloer wordt de randstrook Schlüter-BEKOTEC- BRS 808KF met kleefbasis toegepast. De randstrook wordt met de kleefstrip aan de achterkant tegen de wand bevestigd. Door de dekvloernoppenplaat op de zelfklevende schuimbasis te leggen, wordt verhinderd dat er mortel achter kan lopen.
 3. De noppenplaten BEKOTEC-EN moeten in de randzone nauwkeurig passend worden uitgesneden. Met de compensatieplaat Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P (zie pag. 5) gaat dit gemakkelijk en met een minimum aan materiaalverlies. Met het oog op de onderlinge bevestiging zijn de BEKOTEC- platen voorzien van een getrapte groef met een extra penverbinding.
 4. Voor het realiseren van de BEKOTEC- THERM vloerverwarming kunnen de bij het systeem behorende verwarmingsbuizen met een diameter van 16 mm tussen de van een holte voorziene noppen worden geklemd. De buisafstanden moeten overeenkomstig het vereiste verwarmingsvermogen aan de hand van de Schlüter-BEKOTEC verwarmingsdiagrammen worden gekozen.
 5. Voor het aanbrengen van de dekvloer wordt een verse cementdekvloer met een sterkteklasse CT-C25-F4, max. F5 of een calciumsulfaatdekvloer CA-C25-F4, max. F5, met een minimale dekvloerbedekking van 8 mm (hierbij wordt 0-4 mm steenkorrel aanbevolen) in de noppenplaat aangebracht. Als hoogtecompensatie kan de laagdikte gedeeltelijk tot maximaal 25 mm worden verhoogd. Ook geschikte vloeibare dekvloeren CAF/CTF die aan deze specificatie voldoen, kunnen worden gebruikt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de systemen die voor deze toepassing zijn goedgekeurd. Uitzondering vormt de noppenplaat EN 2520 P, hiervoor mogen uitsluitend aardvochtige dekvloeren worden gebruikt. Opmerking: Afwijkende dekvloereigenschappen moeten vooraf per project met onze technische verkoopafdeling worden besproken. Om contactgeluidsoverdracht tussen twee ruimten te voorkomen, moet de dekvloer op die plaatsen worden gescheiden met het uitzettingsvoegprofiel DILEX-DFP.
 6. Onmiddellijk na het bereiken van een beginsterkte die toelaat dat op de cementdekvloer kan worden gelopen, wordt de DITRA ontkoppelingsmat (alternatief: DITRA-DRAIN 4 of DITRA-HEAT) met inachtneming van de verwerkingsinstructies van productfiche 6.1 (alternatief: 6.2 of 6.4) verlijmd. Calciumsulfaatdekvloeren kunnen met de ontkoppelingsmat worden bekleed zodra een restvochtigheid ≤ 2 CM-% wordt bereikt.
 7. Op de bovenkant van de ontkoppelingsmat kan dan direct een bekleding van keramiek, natuursteen of kunststeen volgens het dunbedprocedé worden geplaatst. De bekleding moet boven de ontkoppelingsmat d.m.v. bewegingsvoegen in velden worden ingedeeld overeenkomstig de geldende voorschriften. Voor het realiseren van de bewegingsvoegen moeten de bewegingsvoegprofielen DILEX-BWB, -BWS, -KS of -AKWS worden gebruikt (zie productfiche 4.6 - 4.8 en 4.18).
 8. Als flexibele randvoeg bij de overgang tussen vloer en wand moet het hoekbewegingsprofiel DILEX-EK resp. -RF (zie productfiche 4.14) worden geplaatst. Het uitstekende deel van de randstrook BEKOTEC-BRS moet vooraf worden afgesneden.
 9. Bij gebruik van de klimaatregelende tegelvloer BEKOTEC-THERM als vloerverwarming kan de afgewerkte bekledingsconstructie al na 7 dagen worden opgewarmd. Beginnend bij 25 °C kan de aanvoertemperatuur dagelijks met max. 5 °C worden verhoogd tot de gewenste gebruikstemperatuur.
 10. Bekledingsmaterialen die geen risico lopen op scheuren (bijv. parket, vast tapijt of kunststof bekledingen), worden zonder ontkoppelingsmat rechtstreeks op de BEKOTEC dekvloer aangebracht. Daarbij moet de hoogte van de dekvloer aan de desbetreffende materiaaldikte worden aangepast. Opmerking: Naast de geldende verwerkingsrichtlijnen moet rekening worden gehouden met de voor het gekozen bekledingsmateriaal toegelaten restvochtigheid van de dekvloer. Gedetailleerde verwerkingsinstructies in combinatie met niet-keramische bekledingen kunt u vinden in het technische handboek voor Schlüter-BEKOTEC-THERM of verkrijgen bij onze technische verkoopafdeling.
   

Schlüter®-BEKOTEC

Materiaal

Schlüter-BEKOTEC-EN 2520P is gemaakt van polystyreen EPS 033 DEO (PS 30) en speciaal geschikt voor toepassing van klassiek aangebrachte dekvloeren op basis van cement of calciumsulfaat. Schlüter- BEKOTEC-EN 1520PF is gemaakt van polystyreen EPS 033 DEO (PS 25) en aan de bovenzijde voorzien van een folie. Deze is met name geschikt voor vloeibare dekvloer.

Technische gegevens:

 1. Noppengrootte: 65 mm diameter Afstandsraster voor verwarmingsbuizen: 75 mm Systeemspecifieke verwarmingsbuizen: ø 16 mm De zijden van de noppen zijn voorzien van een holte, zodat verwarmingsbuizen zonder bevestigingsklemmen op hun plaats worden gehouden.
 2. Verbindingen: De noppenplaten worden onderling d.m.v. een getrapte groef met extra pennen verbonden. De BEKOTEC-noppenplaten kunnen ook met de korte kopse zijden tegen de lange zijden worden geplaatst. Hierdoor kan het snijverlies bij de plaatsing van de platen tot een minimum worden beperkt.
 3. Plaatgrootte (effectieve oppervlakte): 75,5 x 106 cm = 0,80 m². Plaathoogte: 44 mm
 4. Verpakking: 20 stuks/doos = 16 m² De afmetingen van de doos bedragen ca. 120 x 80 x 60 cm. De hoeken van de doos zijn met kartonnen hoekstukken verstevigd.
   

Schlüter®-BEKOTEC

Opmerking

Schlüter-BEKOTEC-EN, -ENR, -BRS en -BTS zijn onrotbaar en vereisen geen bijzondere verzorging of onderhoud. Vóór en tijdens het storten van de dekvloer moet de polystyreen noppenplaat door aangepaste maatregelen, bijv. het leggen van loopplanken, worden beschermd tegen beschadigingen door mechanische invloeden.


Schlüter®-BEKOTEC

Producten


Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P bestaat uit polystyreen (EPS 033 DEO), heeft een witte kleur en is niet bekleed met folie. Dit type is geschikt voor bv. klassieke cementdekvloeren.

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

Opmerking:
EN/P = dekvloerplaat zonder folie, geschikt voor bv. klassieke cementdekvloeren.
1 plaat (0,8 m²) = minimale besteleenheid


Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

Opmerking:
EN/PF = dekvloerplaat met folie, geschikt voor vloeibare dekvloeren, bv. calciumsulfaat-dekvloer.
1 plaat (0,8 m²) = minimale besteleenheid


Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Schlüter®-BEKOTEC-ENR is een randplaat van polystyreen (EPS 040 DEO). Ze vult de Schlüter®-BEKOTEC-noppenplaat EN/P en EN/PF aan en is bedoeld om op deurdorpels, randen en nissen te leggen, om materiaalverlies te beperken, of om de ruimte tussen de noppenplaten en wanden of opgaande constructie-elementen op te vullen.

Schlüter®-BEKOTEC-ENR


Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Schlüter®-BEKOTEC-BTS is een 5 mm dikke contactgeluidsisolatie van polyethyleenschuim met gesloten cellen en is bedoeld om onder de dekvloernoppenplaten Schlüter®-BEKOTEC-EN/P en -EN/PF te leggen. Het gebruik van Schlüter®-BEKOTEC-BTS zorgt voor een merkbare vermindering van het contactgeluid. Ze kan worden toegepast wanneer de vereiste hoogte niet beschikbaar is voor een voldoende dikke isolatielaag van geëxpandeerd polystyreen of minerale vezels. De max. transportbelasting moet worden beperkt tot 2 kN/m².

Schlüter®-BEKOTEC-BTS

Opmerking:
1 rol (50 m²) = minimale besteleenheid


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Schlüter®-BEKOTEC-BRS is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen en beschikt over een geïntegreerde foliebasis. Deze randstrook wordt aangebracht tegen de wand of een vast inbouwelement, terwijl de foliebasis wordt ingewerkt onder de Schlüter®-BEKOTEC plaat of de PE-foliebedekking. Schlüter®-BEKOTEC-BRS is bedoeld voor klassieke cementdekvloeren.

De randstrook Schlüter®-BEKOTEC-BRSK is voorzien van een kleefstrook, waarmee ze tegen de wand kan worden bevestigd.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Opmerking:
1 rol (50 m) = minimale besteleenheid

Schlüter-BEKOTEC-BRS

Schlüter-BEKOTEC-BRS

Tip: Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF is bijzondergeschikt voor toepassingen met Schlüter®-BEKOTEC-F.


Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Randstrook voor conventionele dekvloer

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Opmerking: geschikt voor toepassing met Schlüter®-BEKOTEC-EN/P.


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen; ze is voorzien van een kleefbasis en beschikt aan de achterzijde over een kleefstrook voor de wandbevestiging. Door de Schlüter®- BEKOTEC-noppenplaat op de PE-kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding die verhindert dat vloeibare dekvloermortel kan doorsijpelen tijdens de verwerking.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Opmerking:
1 rol (25 m) = minimale besteleenheid


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen; ze beschikt over een voet die aan de boven- en onderkant is voorzien van een klevende bevestigingsstrook. Door de verlijming ervan op de ondergrond en omwille van de voorspanning van de steunvoet wordt de randstrook tegen de wand gedrukt. Door de Schlüter®-BEKOTEC-noppenplaat op de klevende voet te leggen, ontstaat een verbinding die verhindert dat vloeibare dekvloermortel kan doorsijpelen tijdens de verwerking.

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Opmerking:
1 rol (25 m) = minimale besteleenheid
Voor de dekvloernoppenplaten EN 23 F en EN 18 FTS moet de randstrook BRS 808 KSF worden gebruikt.


Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Opmerking:
1 rol (25 m) = minimale besteleenheid
Voor de dekvloernoppenplaat EN 12 FK moet de randstrook BRS 505 KSF worden gebruikt.


Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP is een uitzettingsvoegprofiel met klevende voet voor de inbouw aan deuren of om de dekvloer in velden te verdelen.

Schlüter®-DILEX-DFP


Schlüter®-BEKOTEC

Voordelen van het Schlüter-BEKOTEC-systeem

 • Garantie:

Op voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden nageleefd en de bekleding volgens de voorschriften wordt gebruikt, verleent Schlüter-Systems een waarborg van vijf jaar tegen gebreken in de degelijkheid en tegen beschadiging van de bekledingsconstructie.

 • Barstvrije bekleding:

Het BEKOTEC systeem is zodanig uitgevoerd, dat drukspanningen van de dekvloer modulair in het raster van de noppenbaan worden afgebouwd. Er wordt afgezien van een constructieve wapening.

 • Vervormingsarme constructie:

De volgens het BEKOTEC systeem opgebouwde bekledingsconstructie is in de gebruikstoestand vrij van eigen spanningen, zodat vervormingen van het oppervlak vrijwel uitgesloten zijn. Dat geldt met name ook voor grote temperatuurschommelingen bijv. bij verwarmde dekvloeren.

 • Voegloze dekvloer:

Omdat via de dekvloer van het BEKOTEC systeem de optredende drukspanningen gelijkmatig over het volledige oppervlak afvloeien, kan er worden afgezien van uitzettingsvoegen in de dekvloer.

 • Bewegingsvoegen in het voegraster van de tegel- of natuursteenbekleding:

Bij het BEKOTEC systeem kunnen de bewegingsvoegen tijdens het plaatsen van de tegel- of natuursteenbekleding worden aangepast aan het gewenste voegpatroon van de bekleding; er moeten immers geen scheidingsvoegen uit de dekvloer in de vloerbekleding worden overgenomen. Er dient slechts rekening te worden gehouden met de algemene regels voor het indelen van de bekledingsvelden.

 • Korte verwerkingstijd:

De volgens het BEKOTEC systeem gerealiseerde dekvloer kan met behulp van de ontkoppelingsmat direct na begaanbaarheid worden bekleed met keramische tegels, natuursteen of kunststeen. Als een vloerverwarming wordt ingebouwd, kan de afgewerkte bekledingsconstructie al na 7 dagen worden opgewarmd.

 • Geringe constructiehoogte:

Bij de uitvoering van het BEKOTEC systeem wordt t.o.v. een verwarmde dekvloer conform DIN 18 560-2 tot wel 37 mm bouwhoogte bespaard.

 • Minder materiaalverbruik:

Bij een dekvloerbedekking van 8 mm is slechts ca. 57 kg/m² ≙ 28,5 l/m² dekvloermassa nodig. Een voordeel dat blijkt uit statische berekening.

 • Snel reagerende vloerverwarming:

Een volgens het BEKOTEC systeem in combinatie met een vloerverwarming aangebrachte bekledingsconstructie reageert in vergelijking met traditionele verwarmde dekvloeren sneller op temperatuurveranderingen, omdat een aanzienlijk kleinere massa moet worden afgekoeld of opgewarmd. Daarom kan de temperatuur van de vloerverwarming lager worden ingesteld, waardoor energie wordt bespaard.
 


Schlüter®-BEKOTEC

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.


Energie besparen met keramiek
Schlüter®-BEKOTEC-THERM: plaatsing van een vloerverwarming
Record: 240 m² vloerverwarming in 3,5 dag!
Schlüter®-BEKOTEC

Bijkomende systeemproducten

Compensatieplaat:
De compensatieplaat Schlüter-BEKOTEC-ENR 1520P wordt gebruikt langs randen en in nissen, om het op maat snijden daar te vergemakkelijken en het snijverlies tot een minimum te beperken. Deze bestaat uit EPS 040 DEO materiaal en heeft voor de verbinding een getrapte groef met pennen. De platen kunnen zowel in lengte- als in dwarsrichting worden gelegd.

 • Verpakkingseenheid: 20 stuks/doos
 • Afmeting: 30,5 x 45,5 cm
 • Dikte: 20 mm

Randstrook voor klassieke dekvloer:
Schlüter-BEKOTEC-BRS 810 is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen en beschikt over een geïntegreerde foliebasis.
De randstrook wordt tegen de wand of vaste inbouwelementen aangebracht. De foliebasis moet hierbij onder de BEKOTEC-plaat tussen de ondergrond (resp. op de bovenste isolatielaag) en de noppenplaat liggen.

 • Rol: 50 m, hoogte: 10 mm, dikte: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRSK 810 is identiek met de bovengenoemde randstrook, maar is aan de achterzijde voorzien van een kleefstrip voor de wandbevestiging.

 • Rol: 50 m, hoogte: 10 mm, dikte: 8 mm

Randstrook voor vloeibare dekvloer:
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KF is een randstrook met een kleefbasis van PE-schuim en aan de achterzijde van een kleefstrip voor de wandbevestiging. Door de BEKOTEC-noppenplaat op de PE-kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding die verhindert dat vloeibare dekvloer tijdens de verwerking kan doorsijpelen.

 • Rol: 25 m, hoogte: 8 mm, dikte: 8 mm

Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF is een randstrook van polyethyleenschuim met gesloten cellen en een steunvoet die aan de boven- en onderkant is voorzien van een kleefstrip voor de bevestiging. Door de verlijming op de ondergrond en de voorspanning van de steunvoet wordt de randstrook tegen de wand gedrukt. Door de BEKOTEC-noppenplaat op de kleefbasis te leggen, ontstaat een verbinding waarbij de plaat op de ondergrond wordt bevestigd en die verhindert dat vloeibare dekvloer tijdens de verwerking kan doorsijpelen.

 • Rol: 25 m, hoogte: 8 mm, dikte: 8 mm

Contactgeluidsisolatie:
Schlüter-BEKOTEC-BTS is een 5 mm dikke contactgeluidsisolatie van polyethyleenschuim met gesloten cellen, die is bedoeld om onder BEKOTEC-EN te leggen. Het gebruik van BEKOTEC-BTS zorgt voor een merkbare vermindering van het contactgeluid. Ze kan worden toegepast wanneer de vereiste hoogte niet beschikbaar is voor een voldoende dikke contactgeluidsisolatie van polystyreen of minerale wol.

 • Rol: 50 m, breedte: 1,0 mm, dikte: 5 mm

Uitzettingsvoegprofiel:
Schlüter-DILEX-DFP is een uitzettingsvoegprofiel voor plaatsing in de deurzone om geluidsbruggen te vermijden. De dubbelzijdige coating en de zelfklevende strook maken een rechte plaatsing mogelijk.

 • Lengte: 1,00 m, hoogte: 60 / 80 / 100 mm, dikte: 10 mm
 • Lengte: 2,50 m, hoogte: 100 mm, dikte: 10 mm
   

Schlüter®-BEKOTEC


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk 


image
Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Alles wat u wenst te weten over de klimaatregelende tegelvloer onder: