Cookies op de Schlüter website

Cookies helpen ons om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Bijkomende informatie

logo

Schlüter®-DITRA-HEAT

Toepassing en functie

Schlüter-DITRA-HEAT is een polypropyleenmat met een ingesneden noppenstructuur die aan de achterzijde is voorzien van een draagvlies.

Het is een universele ondergrond voor betegelingen met de functies ontkoppeling, contactafdichting en dampdruknivellering en is bedoeld voor de opname van verwarmingskabels.

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO is aan de achterzijde voorzien van een 2 mm dik, speciaal draagvlies dat naast de verankering in de tegellijm bovendien voor een vermindering van het contactgeluid en een sneller opwarmingsgedrag zorgt.

De ondergrond waarop Schlüter-DITRA-HEAT gelegd wordt, moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. Voor de verlijming van Schlüter-DITRA-HEAT wordt een op de ondergrond afgestemde dunbedmortel aangebracht met behulp van een lijmkam (aanbevolen 6 x 6 mm). Daarin wordt Schlüter-DITRA-HEAT met het vliesweefsel aan de achterzijde over het hele oppervlak verlijmd, waarbij het weefsel zich mechanisch in de lijm verankert. Let hierbij op de open verwerkingstijd van de lijm. Op de vloer kunnen direct na de verlijming van Schlüter-DITRA-HEAT de verwarmingskabels worden gelegd met een afstand van ten minste 9 cm (elke 3de nop ≙ 136 W m²). Bij de verwerking aan de wand worden de verwarmingskabels aangebracht nadat een toereikende hechtverbinding is gerealiseerd. Hier kan een plaatsingsafstand worden gekozen tussen 6 cm (elke 2de nop ≙ 200 W/m²) en 9 cm (elke 3de nop ≙ 136 W/m²). Voor wanden wordt het gebruik van matten aanbevolen.

De tegelbekleding wordt overeenkomstig de geldende verwerkingsvoorschriften vakkundig volgens het dunbedprocedé rechtstreeks op Schlüter-DITRA-HEAT geplaatst waarbij de dunbedmortel zich in de ingesneden noppenstructuur van de Schlüter-DITRA-HEAT-mat verankert.

Schlüter-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO is waterdicht en bestand tegen de chemische belastingen die gewoonlijk in combinatie met keramische tegelbekledingen optreden. Op plaatsen waar het noodzakelijk is, kan met Schlüter-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO een beproefde contactafdichting tot stand worden gebracht.

Met de kabeltester Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT kan de weerstand worden gemeten van de elektrische verwarmingskabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK en de externe sensoren die bij de thermostaat Schlüter-DITRA-HEAT-E worden geleverd. Tijdens de gehele inbouwfase bewaakt de tester de weerstand van de verwarmingskabels. In geval van schade wordt de verwerker door een akoestisch signaal gewaarschuwd.

Samenvatting van de functies:

a) Ontkoppeling
Schlüter®-DITRA-HEAT ontkoppelt de tegelbekleding van de ondergrond en neutraliseert op die manier de spanningen tussen de ondergrond en de tegelbekleding die het gevolg zijn van onderlinge vormveranderingen. Daarnaast worden ook spanningsscheurtjes uit de ondergrond overbrugd zonder dat ze aan de tegelbekleding worden doorgegeven.

b) Afdichting
Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO is een waterdichte polyethyleenmat met een relatief hoge waterdampdiffusiedichtheid. Bij vakkundige verwerking ter hoogte van de naden en de aansluiting op wanden en inbouwelementen kan met Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO een beproefde contactafdichting in combinatie met de tegelbekleding worden gerealiseerd. Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO is toepasbaar overeenkomstig de in Duitsland geldende afdichtingsnorm DIN 18534. Waterinwerkingsklasse: W0-I tot W3-I*. Verder beschikt Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO over een algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP). Vochtigheidsbelastingsklasse volgens ZDB: 0 tot B0 alsook A.

Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO beschikt volgens ETAG 022 (afdichting in verbinding) over een Europese vergunning (ETA = European Technical Assessment) en is gekenmerkt met een CE-markering. Voor toepassingen waarin CE-conform of overeenkomstig de abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat) moet worden gewerkt, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. De dunbedmortel en de betreffende testcertificaten kunnen worden opgevraagd via het adres vermeld in deze fiche. Schlüter®-DITRA-HEAT / -DITRA-HEAT-DUO beschermt zo de onderconstructie tegen schade door indringend vocht en agressieve stoffen.

* * Met abP en/of volgens ETA overeenkomstig ETAG 022. Verdere informatie over toepassing en inbouw kan indien nodig worden verkregen bij onze technische afdeling

c) Spreiding van de belasting (lastoverdracht)
De op Schlüter®-DITRA-HEAT gelegde vloertegels moeten minstens 5 x 5 cm groot zijn en een minimumdikte van 5,5 mm hebben. Schlüter®-DITRA-HEAT leidt de belasting op de tegelbekleding rechtstreeks af naar de ondergrond via de onderkant van de met dunbedmortel gevulde uitdiepingen. Daardoor zijn de op Schlüter®-DITRA-HEAT geplaatste tegelbekledingen hoog belastbaar. Bij hogere belastingen (zoals in commerciële ruimtes) en hoge te verwachten puntbelastingen (bv. door een vleugelpiano, pompwagen, stelling) moeten de dikte en de drukstabiliteit van de tegels worden afgestemd op het toepassingsgebied. De in Duitsland geldende voorschriften en tegeldikten van het ZDB-normblad “Mechanisch zwaar belastbare keramische vloerbekledingen” moeten in acht worden genomen.

Ingeval van zware belastingen dienen de tegels volledig ingebed te worden. Houd er rekening mee dat het contactvlak van Schlüter®-DITRA-HEAT ca. 50 % van het totale oppervlak bedraagt. Dit kan bij hoge puntbelastingen leiden tot een overeenkomstige daling van de drukweerstand.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO met aan de achterzijde voorzien van een 2 mm dik, speciaal draagvlies kan worden toegepast voor verkeerslasten tot 3 kN/m². Hiertoe behoren particuliere en licht commerciële ruimtes (woningen, kantoorgebouwen, restaurants, hotels, conferentiezalen, ziekenhuiskamers enz.).

Zowel bij Schlüter®-DITRA-HEAT als bij Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO moeten slagbelastingen met harde voorwerpen op keramische bekledingen worden vermeden. De tegelformaten dienen minimaal 5 x 5 cm groot te zijn.

d) Hechtcontact
Schlüter®-DITRA-HEAT zorgt via de verankering van het vliesweefsel met de dunbedmortel op de ondergrond en via de mechanische verankering van de dunbedmortel in de ingesneden noppenstructuur voor een goed hechtcontact van de tegelbekleding met de ondergrond. Schlüter®-DITRA-HEAT is daarom geschikt voor vloeren en wanden.

e) Thermische barrière
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO is aan de achterzijde voorzien van een 2 mm dik, speciaal draagvlies dat naast de verankering in de tegellijm bovendien voor een vermindering van het contactgeluid en een snellere opwarming zorgt.

f) Contactgeluidsisolatie
Voor Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO is in ingebouwde situatie een vermindering van het contactgeluid (ΔLW) van 13 dB gemeten (volgens DIN EN ISO 10140). De daadwerkelijke mate van verbetering bij de desbetreffende constructie is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (constructieopbouw) en kan afwijken van deze waarde. Daarom zijn de gemeten testwaarden niet één-op-één van toepassing op elke bouwplaatssituatie.


Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
+32 (0)14 443080
+32 (0)14 443081

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image

= nieuwe producten

= ook leverbaar in 3 m

= radiusperforatie leverbaar  

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk