logo

Schlüter®-KERDI-BOARD

Toepassing en functie

Schlüter-KERDI-BOARD is een multi­functionele tegelplaatsingsondergrond voor wanden, die tevens de afdichting kan vormen in combinatie met de tegel- of natuursteenbekleding en bovendien als constructieplaat geschikt is voor talrijke toepassingsgebieden.

Dit product bestaat uit een plaat van geëxtrudeerd hardschuim, die aan het oppervlak aan beide zijden voorzien is van een speciale verstevigingslaag en een vliesweefsel voor een doeltreffende verankering in de tegellijm.

Door de plaatdiktes van 5, 9, 12,5, 19, 28, 38 en 50 mm is KERDI-BOARD geschikt voor uiteenlopende toepassingen waarin vlakke en waterdichte plaatsingsondergronden voor tegel- of natuursteenbekledingen moeten worden gerealiseerd.

Schlüter-KERDI-BOARD is waterdicht en bestand tegen de chemische belastingen die gewoonlijk in combinatie met keramische tegelbekledingen optreden. Op plaatsen waar het noodzakelijk is, kan met KERDI-BOARD een beproefde contactafdichting worden gerealiseerd.

Bij overeenkomstige uitvoering van de naad- en aansluitzones kan de constructieplaat worden gebruikt als contactafdichting volgens de bouwvoorschriften toegelaten.

Schlüter-KERDI-BOARD is geschikt voor het realiseren van plaatsingsondergronden voor tegels op bestaand ruwbouw-metselwerk, op oude ondergronden van gelijk welk type, op constructies met regelwerk uit hout of metall-stud, voor het realiseren van losstaande rechte of afgeronde scheidingswanden, voor de bekleding van voorwandinstallaties en buizen (buiskasten), voor de bekleding van rechte of afgeronde badkuipen en douches, voor de realisatie van keukenwerkbladen, wastafels, plateaus of andere badkamermeubels. Het product is ook geschikt voor de realisatie van genivelleerde ondergronden voor vloertoepassingen bij renovatiewerken in uitsluitend door personen belaste omgevingen, zoals sanitaire ruimte of woonkamer.

Schlüter-KERDI-BOARD kan eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden. Voor een nette en snelle verwerking is aan het oppervlak een snijraster aangebracht.

Schlüter-KERDI-BOARD kan aan de wand over het volledige oppervlak worden verlijmd of op mortelpunten uit dunbedmortel of een andere geschikte lijm / mortel worden geplaatst en, indien vereist, eveneens met pluggen worden vastgezet. Op constructies met regelwerk uit hout of metall-stud wordt de plaat bevestigd met de bij het assortiment behorende bevestigingsschroeven.

De tegels worden in het dunbedprocedé rechtstreeks op KERDI-BOARD geplaatst. Ook andere geschikte, smeerbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen kunnen worden aangebracht.

De sets Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD die naar keuze kunnen worden uitgevoerd met LIPROTEC LED-techniek voor de inrichting van verlichte (NLT-)nissen en plateaus voor allerlei soorten wanden; zie afzonderlijke productfiche 12.2 Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT.

Schlüter-KERDI-BOARD-E /-U en -V zijn voorgevormde platen voor het realiseren van bijv. buisbekledingen. Leverbaar als hoekelement, als U-element en als ingezaagde KERDI-BOARD platen voor het maken van afrondingen.

Bovendien omvat het leveringsprogramma profielen en montagehulpstukken voor de aansluiting en afsluiting aan wanden, alsook pluggen en schroeven.


Schlüter®-KERDI-BOARD

Toepassingsgebieden en verwerking

Schlüter®-KERDI-BOARD over het volledige oppervlak verlijmd

 1. De lijm moet op de ondergrond hechten en zich mechanisch verankeren in het draagvlies van KERDI-BOARD. Bij de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel overeenkomstig EN 12004 worden gebruikt. Anders moet een andere geschikte lijm worden gekozen, waarbij de onderlinge materiaalcompatibiliteit moet worden gecontroleerd.
 2. De dunbedmortel wordt met een getande lijmkam naar keuze op de ondergrond of op KERDI-BOARD aangebracht.
 3. Schlüter-KERDI-BOARD wordt over het volledige oppervlak met het draagvlies in de aangebrachte lijm ingebed. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 4. De platen worden stomp tegen elkaar gestoten en uitgelijnd.
 5. Onmiddellijk na het verlijmen van KERDI-BOARD kunnen de tegels in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde hydraulische dunbedmortel worden geplaatst. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Let op de open plaatsingstijd van de dunbedmortel.

Opmerking: Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD verlijmd met mortelpunten

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt op een afstand van telkens ca. 30 cm voorzien van mortelpunten. Afhankelijk van de laagdikte wordt daartoe een hydraulische dunbedmortel of een geschikte aanzetmortel gebruikt.
 2. De platen worden tegen de wand geplaatst, aangedrukt en uitgelijnd met behulp van een waterpas.
 3. Onmiddellijk na het aanbrengen van KERDI-BOARD kunnen de tegels in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde dunbedmortel worden geplaatst. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Let op de open plaatsingstijd van de dunbedmortel.

Opmerking:

Als een duurzame hechting tussen de mortelpunten en de ondergrond niet kan worden verzekerd, is een bijkomende mechanische bevestiging met pluggen of schroeven noodzakelijk.

Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD op constructies met regelwerk

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt op een vakkundig uitgevoerde constructie met regelwerk verticaal of horizontaal aangebracht en met schroeven bevestigd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van rozetten, kan de schroefbevestiging worden gerealiseerd aan de plaatrand. De lengte van de schroeven moet zo worden gekozen, dat ze bij houten staanders minstens 20 mm in de staanders dringen; bij metalen staanders minstens 10 mm. De afstand tussen de schroeven mag niet groter zijn dan 25 cm.
  Afhankelijk van de bouwspecifieke vereisten, moet de plaatdikte op regelwerk (hartafstand 62,5 cm) minstens 19 mm bedragen.
 2. Bij verticale plaatsing worden de platen in het midden op de staanders stomp tegen elkaar gestoten. Bij horizontale plaatsing moeten verticale stootvoegen die niet op een staander uitkomen, worden verlijmd met tegellijm, Schlüter-KERDI-FIX of de dubbelzijdige kleefband Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK. Dergelijke stootvoegen moeten zoveel mogelijk verspringend worden aangebracht.

Opmerking:

Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD als scheidingswandsysteem

 1. Schlüter-KERDI-BOARD wordt tegen een vaststaande wand met de kopzijde verlijmd, zodat in ieder geval de op de vaststaande wand aan te brengen tegelbekleding de KERDI-BOARD scheidingswand fixeert. Indien mogelijk moet de scheidingswand tussen de op de vaststaande wand aangebrachte KERDI-BOARD-platen geïntegreerd zijn. Alternatief kan op de vaststaande wand eerst een bij het systeem behorend hoek- of U-profiel worden geschroefd voor de bevestiging van de scheidingswand.
 2. Vrij uitkragende scheidingswanden kunnen met een bij het systeem behorend U-profiel worden gestabiliseerd. Als er een beslag op het U-profiel moet worden geschroefd, moet aan de achterzijde van het U-profiel het daarbij passende vlakke kunststofprofiel Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP worden gelijmd om een betere grip voor de schroeven te realiseren. Ook voor de vloer- en plafondaansluiting kunnen U-profielen worden gebruikt.
 3. Alle verticale en horizontale voegen van KERDI-BOARD moeten worden verlijmd met dunbedmortel of eventueel met KERDI-FIX. Bij lange scheidingswanden kan voor extra stabiliteit indien nodig in één of meer ondersteuningen een tot het systeem behorend hoek- of U-profiel worden verlijmd.
 4. Dergelijke scheidingswanden moeten, afhankelijk van de specifieke bouw­situatie, worden beschouwd als lichte scheidingswanden zonder dragende functie. In principe moeten 50 mm dikke platen worden gebruikt. Voor plateaus en vakverdelingen kunnen platen vanaf 19 mm dikte worden gebruikt. Ook dit moet worden beoordeeld aan de hand van de desbetreffende ver­eisten.

Opmerking: Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Buisbekledingen uit Schlüter®-KERDI-BOARD

 1. Met de hoek- en U-elementen uit KERDI-BOARD kunnen buizen en elektrische installaties eenvoudig en snel worden bekleed.
 2. De vlak geleverde elementen met de V-groeven worden eerst op de vereiste maat gesneden. Uit één U-element kunnen ook twee hoekelementen met kortere vlakken worden gesneden.
 3. Pas bij de inbouw worden de elementen samengeklapt, waarbij een kant-en-klare kleefstrook in de V-groef het element samenhoudt.
 4. De KERDI-BOARD U- of hoekstukken worden met de plaatranden tegen de bestaande wand gekleefd. Daartoe is dunbedmortel of KERDI-FIX geschikt. Indien vereist kan eerst het hoekprofiel Schlüter-KERDI-BOARD-ZW voor de fixering op de wand worden aangebracht.

Opmerking: Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Afgeronde wandvlakken uit Schlüter®-KERDI-BOARD

 1. Schlüter-KERDI-BOARD-platen in gegleufde uitvoering zijn geschikt om afgeronde of gebogen constructies te realiseren.
 2. De ingezaagde platen worden eerst op de vereiste maat gesneden. Als grotere platen vereist zijn, kunnen ze gewoon met dubbelzijdige kleefband aan de plaatranden aan elkaar worden gekleefd.
 3. Als het ingezaagde oppervlak aan de binnenzijde wordt gebruikt, moeten de gleuven voordien met tegellijm worden opgevuld.
 4. Externe gleuven moeten voor of tijdens de tegelplaatsing worden opgevuld met dunbedmortel.

Opmerking: Schlüter-KERDI-BOARD als contactafdichting, zie hoofdstuk “Afdichting”.

Schlüter®-KERDI-BOARD op de vloer

 1. Schlüter-KERDI-BOARD is geschikt voor het realiseren van een effen ondergrond bij renovatiewerken in uitsluitend door personen belaste omgevingen, zoals sanitaire ruimte of woonkamer.
 2. Voor KERDI-BOARD in de diktes 5, 9, 12,5 en 19 mm moet de ondergrond vrij zijn van componenten die de hechting hinderen en moet de ondergrond voldoende draagkrachtig en effen zijn. Eventuele nivelleringswerken moeten worden uitgevoerd voor KERDI-BOARD wordt geplaatst.
 3. De lijm moet op de ondergrond hechten en zich mechanisch verankeren in het draagvlies van KERDI-BOARD. Bij de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel overeenkomstig EN 12004 worden gebruikt. Anders moet een andere geschikte lijm worden gekozen, waarbij de onderlinge materiaalcompatibiliteit moet worden gecontroleerd.
 4. De dunbedmortel wordt met een lijmkam op de ondergrond aangebracht en KERDI-BOARD wordt over het volledige oppervlak met het draagvlies in de aangebrachte lijm ingebed. De platen worden stomp tegen elkaar gestoten en uitgelijnd. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 5. Bij een voldoende draagkrachtige ondergrond kan KERDI-BOARD vanaf een dikte van 28 mm ook op mortelpunten uit dunbedmortel of andere geschikte mortel worden geplaatst en op de juiste hoogte worden gebracht. Om het draagvermogen te verzekeren, moeten de punten dicht genoeg tegen elkaar worden aangebracht. De voegen moeten met dunbedmortel worden verlijmd door deze aan te brengen op de plaatranden; ze moeten over de mortelpunten liggen.
 6. Een inklemming van KERDI-BOARD en van de tegelbekleding aan de randen moet worden vermeden door bijvoorbeeld een randstrook te gebruiken.
 7. Onmiddellijk na het verlijmen van KERDI-BOARD over het volledige oppervlak kunnen de tegels (minimale afmetingen 5 x 5 cm) in het dunbedprocedé met een op de vereisten van de bekleding afgestemde hydraulische dunbedmortel worden geplaatst. Bij plaatsing op mortelpunten moeten deze eerst uitharden tot een voldoende draagvermogen is bereikt. De vertanding van de lijmkam moet afgestemd zijn op het tegelformaat. Schenk aandacht aan de open lijmtijd.
 8. Voor bewegingsvoegen als veldbegrenzings-, rand- en aansluitvoegen moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke vaktechnische regels.

Schlüter®-KERDI-BOARD

Materiaal

Schlüter-KERDI-BOARD wordt gemaakt van geëxtrudeerd XPS-hardschuim, waarop aan beide zijden een cementvrije verstevigingslaag en een vliesoppervlak werd aangebracht. Het oppervlak van de plaat is aan één zijde voorzien van een snijraster in vierkanten van 10 x 10 mm.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-KERDI-BOARD is waterdicht en bestand tegen de chemische belastingen die gewoonlijk in combinatie met keramische of natuursteenbekledingen optreden.

Daarbij kan op plaatsen waar het noodzakelijk is, een beproefde contactafdichting met Schlüter-KERDI-BOARD worden gerealiseerd.

Schlüter-KERDI-BOARD is volledig vlak, is ook bij éénzijdige temperatuur- of vochtbelasting vervormingsvrij en verouderingsbestendig, en wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit.

Schlüter-KERDI-BOARD is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. De bruikbaarheid bij chemische of mechanische belastingen moet voor specifieke toepassing worden onderzocht. Hierna kunnen slechts enkele algemene aanwijzingen worden gegeven.

Ondergronden waarop KERDI-BOARD moet worden geplaatst, moeten worden gecontroleerd op voldoende stabiliteit en andere bouwspecifieke vereisten. Bestanddelen aan het oppervlak die de hechting hinderen, moeten bij directe verlijming worden verwijderd, of er moet bijkomend een mechanische bevestiging door middel van pluggen of schroeven worden voorzien.

Voor losstaande scheidingswanden, plateaus en dergelijke uit KERDI-BOARD moet het materiaal voldoende dik worden gekozen en moeten eventueel verstevigingsprofielen worden gebruikt.

Het gebruik van KERDI-BOARD op de vloer is beperkt tot zones die uitsluitend door personen worden belopen. Wanneer met harde schoenen op het product wordt gelopen of met een hard voorwerp op het product wordt geklopt, kan een holle klank optreden.

De materiaaldikte en de plaatsingswijze worden bepaald door de effenheid van de ondergrond. Dunne KERDI-BOARD (5mm) moet over het volledige oppervlak worden verlijmd.


Schlüter®-KERDI-BOARD

Opmerkingen

Schlüter-KERDI-BOARD moet vlak liggend of in een andere geschikte vorm worden bewaard. Bij bewaring in open lucht moet het product worden beschermd tegen directe zonnestralen en weersinvloeden.

Bij de montage van sanitaire objecten zoals wastafels, wc’s of andere zware voorwerpen moet de verankering in de dragende ondergrond gebeuren. Bij ondergronden uit regelwerk of voorwandinstallaties is een bevestiging vereist in de dragende elementen alsook een steunelement in het onderste gedeelte van het object, die eventueel moeten worden aangevuld.


Schlüter®-KERDI-BOARD


<a name='board'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD is de universele plaatsingsondergrond voor tegels op gelijk welk type wand, ook direct als contactafdichting. Schlüter®-KERDI-BOARD is ook geschikt als ondergrond voor afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen.

<a name='board'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD


Schlüter®-KERDI-BOARD


Schlüter®-KERDI-BOARD


Schlüter®-KERDI-BOARD


<a name='n'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-KERDI-BOARD-N zijn voorgevormde inbouwelementen van KERDI-BOARD voor de inrichting van nissen en plateaus voor allerlei soorten wanden. In combinatie met het Schlüter®-KERDI afdichtingssysteem kunnen nissen als contactafdichting worden uitgevoerd.

<a name='n'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Leverbaar vanaf 1 maart 2017


<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V is een verticaal ingezaagde constructieplaat om afgeronde plaatsingsondergronden te realiseren.

<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-V


<a name='e'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E is een hoekele- ment om hoeken te vormen en buisbekledingen te realiseren.

<a name='e'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-E


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U


<a name='u'></a>Schlüter-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U is een U-element om buisbekledingen te realiseren.

<a name='u'></a>Schlüter-KERDI-BOARD-U


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U


<a name='zw'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW is een hoekprofiel uit roestvast staal 30 x 30 mm met twee geperforeerde vlakken. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter®-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren. De bevestiging kan naar keuze met schroeven of in dunbedmortel gebeuren.

<a name='zw'></a>Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in één zijvlak. Het is met name geschikt om keukenwerkbladen, wastafels en dergelijke af te werken.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E


Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA is een U-profiel uit geborsteld roestvast staal met perforaties in beide zijvlakken. Het is met name geschikt voor de visuele afsluiting van scheidingswanden en legplanken.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E


Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB is een U-profiel uit roestvast staal met perforaties aan drie zijden. Het wordt gebruikt om constructies met Schlüter®-KERDI-BOARD-constructieplaten te fixeren en te stabiliseren.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD zijn slagpluggen uit verzinkt staal of roestvast staal voor de aanvullende mechanische bevestiging van Schlüter®-KERDI-BOARD op de ondergrond.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Verpakking = 25 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Verpakking = 25 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT zijn rozetten uit verzinkt staal of roestvast staal voor de bevesti- ging van Schlüter®-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Verpakking = 100 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Verpakking = 100 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS zijn snelbouwschroeven voor de bevestiging van Schlüter®-KERDI-BOARD op houten of metalen constructies.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Verpakking = 200 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 55

Verpakking = 100 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 75

Verpakking = 100 st.


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK is een dubbele kleefband om Schlüter®-KERDI-BOARD-platen in stootzones te bevestigen.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA is een zelfklevende naadwapening voor de voegoverbrugging wanneer afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen worden aangebracht op Schlüter®-KERDI-BOARD.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP is een vlak profiel uit kunststof, dat ter versterking in het U-profiel wordt gekleefd. Hierdoor hebben de bevestigingsschroeven van hang- en sluitwerk een
betere greep.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP


Schlüter®-KERDI-BOARD


Schlüter®-KERDI-BOARD


Technische gegevens:

Technische gegevens:


Schlüter®-KERDI-BOARD

Veelgestelde vragen

Muurbekleding

Hoe moeten de stootranden van de platen bij een muurbekleding worden voorbereid?

Antwoord inlassen

De platen moeten volledig tegen elkaar worden gelegd. Bij gebruik in een natte zone, moeten de stootranden worden afgedicht met Schlüter®-KERDI.

Droge zones

Afdichting in natte zones


Schlüter®-KERDI-BOARD

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.


Schlüter®-KERDI-BOARD : Toepassingen in de badkamer
Schlüter®-KERDI-BOARD: keukenwerkbladen met tegels
Schlüter®-KERDI-BOARD: badkuipbekledingen
Schlüter®-KERDI-BOARD: wastafels, plateaus en vakverdelingen
Schlüter®-KERDI-BOARD: bouw van scheidingswanden
Schlüter®-KERDI-BOARD: metall-stud voorbereiden op het plaatsen van tegels
Schlüter®-KERDI-BOARD: houten regelwerk voorbereiden op het plaatsen van tegels
Schlüter®-KERDI-BOARD: nivelleerplaat bij bestaand tegelwerk
Schlüter®-KERDI-BOARD: nivelleerplaat met mortelbatsen en volle verlijming bij bestaand tegelwerk
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk