logo

Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA

Toepassing en functie

Schlüter-KERDI is een barstoverbruggende afdichtingsmat uit zacht polyethyleen die aan beide zijden is voorzien van een speciaal vliesweefsel voor een doeltreffende verankering in de tegellijm.

Om de mat gemakkelijk te kunnen snijden is KERDI aan één zijde voorzien van een snijraster. Naast de vermelding van de resterende hoeveelheid wordt ook de minimale overlapping van 5 cm weergegeven voor de onderlinge verwerking van de stroken. KERDI werd als contactafdichting voor bekledingen uit tegels en natuursteen ontwikkeld en is overeenkomstig de in Duitsland geldende afdichtingsnormen DIN 18531*, DIN 18534 alsook DIN 18535* inzetbaar. Waterinwerkingsklasse volgens DIN 18534: W0-I tot W3-I*. Verder beschikt Schlüter-KERDI over een algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP). Vochtigheidsbelastingsklasse volgens ZDB: 0 tot B0 alsook A, B en C.

KERDI beschikt volgens ETAG 022 (afdichting in verbinding) over een Europese vergunning (ETA = European Technical Assessment) en is gekenmerkt met een CE-markering.

* Met abP en/of volgens ETA overeenkomstig ETAG 022. Verdere informatie over toepassing en inbouw kan indien nodig worden verkregen bij onze technische afdeling. De afdichtingsmat wordt met een geschikte tegellijm op een effen ondergrond verlijmd. Op KERDI kan de tegelbekleding dan rechtstreeks volgens de dunbedmethode worden aangebracht. Er kunnen ook andere geschikte afstrijkbare bekledingsmaterialen of pleisterlagen op worden aangebracht. Schlüter-KERDI-DS is een afdichtingsmat en dampscherm in combinatie met een tegelbekleding, bijv. voor gebruik in zwembad- en wellness-omgevingen, of voor industriële omgevingen met verhoogde luchtvochtigheid.

Ook voor een vochtgevoelige ondergrond, zoals hout, gipskarton of gipspleister, kunnen dampschermen aangewezen zijn. Ter vervollediging van KERDI zijn binnen- en buitenhoeken alsook buismanchetten leverbaar, Schlüter-KERDI-KM of -KERDI-MV. Voor installaties waarbij de testpluggen ter hoogte van de afdichtingslaag liggen en een kraanverlenging naderhand moet worden gemonteerd, zijn er Schlüter-KERDI-PAS sets met een KERDI-MV-manchet en een speciale kunststof huls verkrijgbaar. Voor het afdichten van naden aan stootvoegen en vloer/wand-aansluitingen wordt de Schlüter-KERDI-KEBA (band) in de breedten 8,5/12,5/15/18,5/25 cm aangeboden.

Schlüter-KERDI-FLEX, dat leverbaar is in de breedten 12,5 cm of 25 cm, is geschikt voor afdichtingstoepassingen boven bewegingsvoegen of flexibele randvoegen.
 


Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA

Verwerking

 1. De ondergrond mag geen bestanddelen bevatten die de hechting nadelig beïnvloeden en moet draagvast en vlak zijn. Nivelleer de eventuele oneffenheden vooraleer KERDI te plaatsen.
 2. De lijm waarmee KERDI wordt gekleefd, moet afgestemd zijn op de ondergrond. De lijm in kwestie dient op de ondergrond te hechten en zich mechanisch te verankeren in het dragende vliesweefsel van KERDI. Op de meeste ondergronden kan een hydraulisch afbindende dunbedmortel worden ingezet. Ga op voorhand na of de verschillende materialen compatibel zijn. Bij gebruik van bekledingsmateriaal met een kantlengte ≥ 30 cm adviseren wij een tegellijm met kristallijne waterafbinding voor een snelle hechting en droging van de mortel. Opmerking: Voor toepassingen waarvoor een bouwtechnische toelating vereist is, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. Deze kan worden aangevraagd op het in deze fiche vermelde adres.
 3. Breng de dunbedmortel op de ondergrond aan met een lijmkam met een vertanding van 3 x 3 of 4 x 4 mm.
 4. Snij de KERDI-mat op maat. Bed ze vervolgens met het dragende vliesweefsel vol in de op voorhand aangebrachte lijm. Druk met behulp van de vlakke zijde van een lijmkam of een pleisterspaan, dat daarbij schuin wordt gehouden, de KERDI-mat in de lijm. Vermijd ingesloten lucht. Houd rekening met de open tijd van de lijm.
 5. KERDI-matten moeten aan de stootnaden min. 5 cm overlappend worden verlijmd ofwel stoot tegen elkaar gelegd en met een KERDI-KEBA band en de afdichtingslijm KERDI-COLL-L volledig erover verlijmd.
 6. Voor binnen- en buitenhoeken moeten de voorgevormde KERDI-hoekstukken worden gebruikt. Voor hoekverbindingen dient KERDI-KEBA passend te worden verlijmd. Ook aansluitingen aan vaste bouwelementen kunnen probleemloos worden uitgevoerd. Afhankelijk van de bouwsituatie kan Schlüter-KERDI, -KERDI-KEBA of -KERDI-FLEX met KERDI-FIX op het aan te sluiten inbouwelement worden verlijmd om zo een dichte aansluiting te realiseren (zie productfiche 8.3 Schlüter-KERDI-FIX). 6a. Bij buisdoorvoeren moet KERDI-KM of KERDI-MV (buismanchetten) worden verlijmd. Als alternatief is er de KERDI-PAS-set bestaande uit een kunststof huls en een KERDI-MV-manchet. De manchet wordt in combinatie met de kunststof huls rondom de testplug gezet, zodat de later geplaatste kraanverlenging correct kan worden afgedicht na het verwijderen van de kunststof huls.
 7. Ter hoogte van de aansluiting op bodemafvoeren in dunbedsituaties wordt een uit KERDI gesneden “kraag” van 50 x 50 cm in de flens van de bodemafvoer geklemd ofwel dicht vastgelijmd. De aangrenzende KERDI-mat moet tot ca. 10 cm van de bodemafvoer reiken en zonder holle ruimten op de kraag aansluiten. Tip voor vloerafwatering: Met Schlüter-KERDI-DRAIN en Schlüter- KERDI-LINE zijn speciale afvoersystemen voor de aansluiting op contactafdichtingen ontwikkeld. KERDI kan in dit geval, bij gebruik van KERDI-manchetten, snel en veilig worden aangebracht.
 8. Ter hoogte van bestaande bewegingsvoegen of scheidingsvoegen in constructies moet KERDI worden gescheiden. Over de naden wordt dan KERDI-FLEX gelijmd. Ook bij flexibele randafsluitingen moet gebruik worden gemaakt van KERDI-FLEX. Schlüter-KERDI-KEBA leent zich eveneens hiervoor mits het op de naden voldoende los hangt.
 9. Zodra de volledige contactafdichting met alle overlappingen, hoeken en aansluitingen dicht verlijmd is, kan men beginnen met het aanbrengen van de bekleding. Er moet geen wachttijd in acht genomen worden.
 10. Om tegels te plaatsen, wordt hydraulisch afbindende dunbedmortel rechtstreeks aangebracht op KERDI en worden de tegels daarin over het gehele oppervlak ingebed. Voor bekledingen die met chemicaliën worden belast, moet geschikte reactieharslijm en voegmortel worden gebruikt. Voor toepassingen waarin CE-conform of overeenkomstig de abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat) moet gewerkt worden, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. De dunbedmortel en de betreffende testcertificaten kunnen worden opgevraagd op het adres vermeld in deze fiche.
   

Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA

Materiaal

Schlüter-KERDI 200 is een polyethyleenmat als contactafdichting met een waterdampremmende waarde van sd = 5,15 m.

Schlüter-KERDI-DS is een speciale polyethyleenmat als contactafdichting en dampscherm met een sd-waarde van meer dan 100 m, die bouwfysisch als dampscherm geldt. De afdichtingsmat is 0,5 mm dik en voorzien van dampdiffusiedichte additieven. Het materiaal vormt geen fysiologische problemen. Voor beide materiaaltypes vormen de resten geen speciaal afval. Polyethyleen is op lange termijn niet UV-stabiel, zodat bij de bewaring constante en intensieve zonnestralen moeten worden vermeden.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-KERDI is waterdicht en bestand tegen de chemische belastingen die gewoonlijk in combinatie met keramische tegelbekledingen optreden. Schlüter-KERDI is bestand tegen veroudering, is onrotbaar en beschikt over een hoog praktisch uitzettingsvermogen.

Daarnaast is ze verregaand bestand tegen de inwerking van waterige oplossingen zoals zouten, zuren en alcaliën, en tegen talrijke organische oplosmiddelen, alcoholen en oliën. Informatie over de bestendigheid van KERDI bij specifieke belastingen moet afzonderlijk worden aangevraagd met vermelding van de te verwachten concentratie, temperatuur en inwerkingsduur.

Ondergronden waarop KERDI wordt gelegd, moeten op hun vlakheid, stabiliteit en vochtigheid worden gecontroleerd. Bestanddelen op de oppervlakte die de hechting nadelig beïnvloeden, moeten worden verwijderd.

KERDI is overal toepasbaar waar de ondergrond van wanden en vloeren moet worden beschermd tegen het binnendringen van vocht en tegen andere schadelijke stoffen.

Dergelijke ondergronden treft men bijvoorbeeld aan in natte zones, zoals badkamers, douches, wasruimten, enz., maar ook in de industrie, zoals bijv. de levensmiddelenindustrie, brouwerijen en melkerijen.

Voor zwembaden en dergelijke moet rekening worden gehouden met speciale vereisten. Bij dergelijke toepassingen is het dan ook aan te bevelen eerst overleg met ons te plegen.
 


Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA

Opmerking

Aangezien KERDI als contactafdichting geen voor thermisch belaste buitentoepassingen vereiste ontkoppelingsfunctie biedt tussen de dekvloer en de tegelbekleding, adviseren we u voor deze toepassingen KERDI te gebruiken in combinatie met Schlüter-DITRA-DRAIN (zie productfiche 6.2) of Schlüter-DITRA (zie productfiche 6.1) met de gecombineerde contactafdichting- en ontkoppelingsfunctie.


Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA


<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI is een polyethyleen afdichtingsmat die voor de verankering in de tegellijm aan beide zijden is voorzien van een vliesweefsel. Deze mat is uitstekend geschikt voor contactafdichtingen in combinatie met tegels op wanden en vloeren. Door zijn grote waterdampdiffusieweerstand is Schlüter®-KERDI-DS geschikt als dampscherm in combinatie met de tegelbekleding.

<a name='kerdi'></a>Schlüter®-KERDI

Opgelet:
Het aantal rollen per pallet is veranderd!


Schlüter-KERDI-DS

Opgelet:
Het aantal rollen per pallet is veranderd!


<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA zijn afdichtingsbanden uit polyethyleen, die aan beide zijden is voorzien van een vliesweefsel, voor het afdichten van stootnaden en wand-vloeraansluitingen.

<a name='keba'></a>Schlüter®-KERDI-KEBA


Schlüter-KERDI-KEBA/5M


<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX is een flexibele afdichtingsband voor het afdichten van bewegingsvoegen.

<a name='flex'></a>Schlüter®-KERDI-FLEX


Schlüter-KERDI-FLEX


Schlüter-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F zijn voorgevormde elementen voor binnen- en buitenhoeken.

Schlüter-KERDI-KERECK-F

Nieuwe verpakkingseenheid!


Schlüter-KERDI-KERECK-F (I)

Nieuwe verpakkingseenheid!


Schlüter®- KERDI-KERECK/FI 135°


Schlüter®-KERDI-KM zijn voorgevormde manchetten voor buisdoorvoeringen.

Schlüter-KERDI-KM


Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV zijn voorgevormde manchetten om buisdoorvoeringen af te dichten conform DIN 18534. Door de flexibele zone kunnen de manchetten voor verschillende buisdiameters worden gebruikt (zie tabel).

Schlüter®-KERDI-MV

* H.o.h. afstand 150 mm


Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS zijn sets die bestaan uit een voorgevormde manchet en een speciale kunststof huls. De manchet wordt in combinatie met de kunststof huls aangebracht, zodat de later geplaatste kraanverlenging correct volgens DIN 18534 kan worden afgedicht.

Schlüter®-KERDI-PAS

* H.o.h. afstand 150 mm


<a name='kereck'></a>Schlüter-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK zijn pasvormen voor het maken van binnen- en buitenhoeken, die ook voor niet-rechte hoeken geschikt zijn.

<a name='kereck'></a>Schlüter-KERDI-KERECK


Schlüter-KERDI-KERECK/I


Schlüter-KERDI-KERECK-FI135


<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS zijn voorgevormde elementen voor een betrouwbare afdichting aan de hoeken van inloopdouches.

<a name='kers'></a>Schlüter®-KERDI-KERS

Opmerking: De Schlüter®-KERDI-KERS 20-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 80-110 cm. De Schlüter®-KERDI-KERS 28-producten zijn geschikt voor douches met een zijlengte van 110-150 cm.


Schlüter®-KERDI-KERS r


Schlüter®-KERDI / -KERDI-KEBA


Schlüter®-KERDI

Veelgestelde vragen

Isolatie

Kan Schlüter®-KERDI ook worden gebruikt als ontkoppeling?

Antwoord inlassen

Nee, Schlüter®-KERDI is een afdichtingslaag. Ze biedt onvoldoende ontkoppeling tussen de tegelvloer en de ondergrond. Gebruik hiervoor de afdichtings- en ontkoppelingsmatten Schlüter®-DITRA.

Schlüter®-KERDI / KERDI-KEBA

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/-LS voor inloopdouches met lijnafvoergoot
Schlüter®-KERDI-PAS: buisdoorvoeringen betrouwbaar afdichten
Balkonopbouw: tegels plaatsen met drainage, afdichting en ontkoppeling
Balkonopbouw A.6: losse plaatsing van natuursteen op dunbed-mortelpunten
Schlüter®-KERDI-BOARD: badkuipbekledingen
Balkonopbouw: losse plaatsing van natuursteen op mortel-ringen met drainage
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk