logo

Schlüter®-KERDI-LINE

Toepassing en functie

Schlüter-KERDI-LINE is een meerdelig, lineair afvoersysteem om inloopdouches met keramische tegels, natuursteen of andere bekledingen te realiseren.

Het bestaat uit een diepgetrokken roestvaststalen goot en een afdekking/frameconstructie, die met de in de set aanwezige hoogteregeling traploos kan worden aangepast aan elke vloerbekledingsdikte. De frameconstructies zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Ten eerste als profielframe met een 10 mm breed geborsteld, hoogglans gepolijst of gepoedercoat zichtbaar oppervlak en ten tweede als inlegframe.

Schlüter-KERDI-LINE-H met horizontale afvoer is uitgerust met een geïntegreerde stankafsluiter en afvoerbehuizing.
Hoogte van de gootdragers:

 • DN 40 (40 mm) = 78 mm
 • DN 50 (50 mm) = 97 mm

 

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 met horizontale afvoer naar voren is voorzien van een geïntegreerde stankafsluiter en beschikt conform DIN EN 1253 over een afvoercapaciteit ≥ 0,8 l/s bij een opstuwhoogte van 2 cm, en over een restwaterhoogte van 50 mm.
Hoogte van de gootdrager:

 • DN 50 (50 mm) = 120 mm

 

Schlüter-KERDI-LINE-F met horizontale afvoer naar voren is uitgerust met een stankafsluiter geïntegreerd in de afvoerbehuizing.
Hoogte van de gootdrager:

 • DN 40 (40 mm) = 60 mm
 • DN 50 (50 mm) = 97 mm

 

Schlüter-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS voor verticale afwatering, bijv. door de verdiepingsvloer, wordt naar keuze geleverd met geïntegreerde stankafsluiter in de afvoerbehuizing (KERDI-LINE-V) of met een buissifon (KERDI-LINE-VS) – ook met decentrale afvoer (KERDI-LINE-VOS).
Hoogte van de gootdrager:

 • DN 50 (50 mm) = 24 mm

 

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 voor verticale afwatering is voorzien van een geïntegreerde stankafsluiter en beschikt conform DIN EN 1253 over een afvoercapaciteit ≥ 1,0 l/s bij een opstuwhoogte van 2 cm, en over een restwaterhoogte van 50 mm.
Hoogte van de gootdrager:

 • DN 50 (50 mm) = 48 mm

 

Deze afwateringssystemen gelden eveneens voor inlegframes met designafdekkingen!

Bij KERDI-LINE-H 50 en -H 40 wordt de goot voor een eenvoudige en snelle montage in de perfect passende gootdrager van polystyreen geplaatst. Bij KERDI-LINE-V, -H 50 G2 en KERDI-LINE-F zijn op basis van de afvoerleiding de goot en de gootdrager vast met elkaar verbonden.

Schlüter-KERDI-LINE is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt.

Lengte van de lijnafvoergoot met KERDI-LINE-H, -H 50 G2 en -V, -VS, -V 50 G2:

 • 50 cm tot 180 cm (VOS = decentraal, van 70 tot 120 mm), in stappen van 10 cm

Lengte van de lijnafvoergoot KERDI-LINE-F 40:

 • 50 cm tot 120 cm, in stappen van 10 cm

Lengte van de lijnafvoergoot KERDI-LINE-F 50:

 • 50 cm tot 180 cm, in stappen van 10 cm

Op de rondom liggende kleefflens van de goot is standaard een manchet uit Schlüter- KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op de vloer als tegen opgaande wanden.
Zo ontstaan er in combinatie met de afdichtingssystemen Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT of Schlüter-KERDI-BOARD en de bij het systeem behorende afdichtingslijmen Schlüter-KERDI-COLL-L resp. Schlüter- KERDI-FIX beproefde contactafdichtingen met aansluitende lineaire afwatering.
Opmerking: Schlüter-KERDI-LINE en frameconstructies moeten met tegellijmen op cementbasis worden geplaatst. Er mag geen azijnzuurhoudende silicone worden gebruikt bij goten, frames en roosters.

KERDI-LINE is een systeemcomponent overeenkomstig de in Duitsland geldende afdichtingsnorm DIN 18534 en beschikt in combinatie met de hierboven genoemde Schlüter-systemen over een abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat).
De vochtigheidsbelastingsklasse volgens abP zijn te vinden in de desbetreffende productfiches. KERDI-LINE is volgens ETAG 022 (afdichting in verbinding) een systeemcomponent met Europese vergunning (ETA = European Technical Assessment). Bovengenoemde, met KERDI-LINE gekeurde Schlüter-producten zijn met een CE-markering gekenmerkt.

Het zichtbare oppervlak van het profielframe en de afdekking - in gesloten of geperforeerde uitvoering - bestaat uit geborsteld, hoogglans gepolijst of gepoedercoat roestvast staal. Voor het profielframe is ook een 17 mm diepe tegelgoot leverbaar. Daarnaast is een hoogte-onafhankelijke tegeldrager zonder frame (KERDI-LINE-D) verkrijgbaar.

Met Schlüter-KERDI-LINE-GTO is er een stankafsluiter incl. siliconen afsluitklep beschikbaar. Deze kan worden gebruikt in plaats van de tweedelige stankafsluiter en voorkomt geurvorming, die in weinig gebruikte afvoersystemen (in gastenbadkamers, vakantiewoningen etc.) kan ontstaan door het uitdrogen van de stankafsluiter. Met een afvoercapaciteit van min. 0,4/s (volgens DIN EN 1253) kan de droge stankafsluiter daar ook permanent de standaard stankafsluiter vervangen en zo nodig een onvoldoende ontluchting in het afvoersysteem tegengaan (niet van toepassing op KERDI-LINE-F / -VS / -VOS).
Voor meer informatie over KERDI-LINE-GTO zie ook pagina 17.

Opmerking:
KERDI-LINE-H en -V kunnen als volledig systeem met de bijpassende hellingsplaat Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/-LTS met geïntegreerde KERDI-afdichting (zie productfiche 8.8.) worden ingebouwd.

Er kan ook een dekvloer met afschot worden gerealiseerd. De dekvloer moet aan het oppervlak worden afgedicht met KERDI (zie productfiche 8.1), DITRA (zie productfiche 6.1) of -DITRA-HEAT (zie productfiche 6.4). Bij KERDI-LINE-H 50 G2, -V 50 G2 en KERDI-LINE-F moet om constructietechnische redenen vanwege de afvoerleiding een dekvloer met afschot worden gerealiseerd. De dekvloer moet aan de bovenzijde worden afgedicht met DITRA (zie productfiche 6.1) of -DITRA-HEAT.

Als systeemaanvulling zijn Schlüter- SHOWERPROFILE-S en -R (zie productfiche 14.1) leverbaar voor de vloer- en wandaansluiting. Voor de schuine zijkanten is SHOWERPROFILE-S – overeenkomstig de helling – spievormig uitgevoerd. De wanden moeten met Schlüter-KERDI (zie productfiche 8.1) of Schlüter-KERDI-BOARD (zie productfiche 12.1) als afdichting worden gerealiseerd.

 • Geluidsisolatie:

Om te beantwoorden aan de geluidsisolatienormen volgens DIN 4109, VDI 4100, ÖNORM B 8115-2 of SIA 181 is Schlüter- KERDI-LINE-SR een geluidsisolatiemat die voldoet aan de vereisten voor het contact- en installatiegeluidsniveau en aan de vereisten voor gebruiksgeluiden bij geteste constructievarianten van KERDI-LINE-H 40, H 50 en KL-F. Gedetailleerdere informatie vindt u in de ontwerp- en uitvoeringsgegevens KERDI-LINE-SR.


Schlüter®-KERDI-LINE

Verwerking

Hieronder staan de verwerkingsstappen van de lijnafvoergoot-systemen. Uitgebreide beschrijvingen vindt u in de afzonderlijke inbouwhandleidingen:

 • Schlüter-KERDI-LINE-H
 • Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2
 • Schlüter-KERDI-LINE-F
 • Schlüter-KERDI-LINE-V
 • Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2
 • Schlüter-KERDI-LINE-D (tegeldrager)

Inbouw bij geringe constructiehoogte:
KERDI-LINE-H, -H 50 G2 en -F zijn ontworpen voor horizontale afwatering op de verdiepingsvloer, waarbij vooral KERDI-LINE-F 40 dankzij zijn geringe inbouwhoogte van slechts 60 mm bijzonder geschikt is voor renovaties. Indien er een afwatering door de verdiepingsvloer mogelijk is, kan met bijv. KERDI-LINE-V een inbouwhoogte van ≥ 24 mm worden gerealiseerd.

 

 

 • Schlüter-KERDI-LINE-H

Horizontale afvoer

 1. De gootdrager wordt op een effen ondergrond en de juiste hoogte geplaatst. Om oneffenheden te compenseren en om de hoogte aan te passen, kan de gootdrager ook op voldoende dicht op elkaar geplaatste mortelpunten of op een over het volledige oppervlak aangebrachte nivelleringslaag passend worden aangebracht. Bij wandinbouw moet de goot overeenkomstig de dikte van de wandbekledingslaag worden uitgelijnd. Bij middeninbouw wordt de gootdrager met behulp van de meegeleverde vulstrook symmetrisch aangebracht. Opmerking: Ter verbetering van de geluidsisolatie in de doucheruimte moet de isolatiemat KERDI-LINE-SR worden gelegd en aan de randen een randisolatie worden aangebracht. De geluidsisolatiematten moeten los tegen elkaar op de vlakke constructieve ondergrond worden gelegd. Zorg er daarbij voor dat de bedrukte zijde naar boven wijst. Om geluidsbruggen te voorkomen kunnen de naden worden dichtgemaakt met de naadafdekking Schlüter-DITRASOUND- KB. Nog meer inbouwdetails van geteste systeemconstructies – volgens geluidsisolatie- eisen van de desbetreffende normen en voorschriften – zie planningsgegevens.
 2. De goot wordt in de gootdrager – met een op maat gesneden afvoerbuis, die moet worden aangesloten op het rioleringsnetwerk van het gebouw – geplaatst. Daarna moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.
 3. Vervolgens wordt tegen de perfect passende, ingebouwde KERDI-LINE-H afvoergoot de Schlüter-KERDI-SHOWER-LT / -LTS hellingsplaat op een draagkrachtige dekvloernivelleringslaag of van gebonden egalisatiemiddel, op de juiste hoogte ingebouwd, gelijk met de bovenkant van de gootdrager (zie productfiche 8.8). Als alternatief kan ook een dekvloer met afschot op de juiste hoogte worden aangebracht door deze op de bovenkant van de gootdrager af te reien.
 4. Om de KERDI-manchet te verlijmen, wordt op de aansluitende oppervlakteafdichting de afdichtingslijm KERDI-COLL-L (zie productfiche 8.4) aangebracht met een getande lijmkam 3 x 3 of 4 x 4 mm, waarin de KERDI-manchet vol wordt verlijmd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkingstijd van de lijm. Ook wandaansluitingen moeten vakkundig worden uitgevoerd met KERDI-KEBA-afdichtingsbanden, die worden verlijmd met KERDI-COLL-L.

 

 

 • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Horizontale afvoer met restwaterhoogte 50 mm

 1. Om de minimale inbouwhoogte van 120 mm te bereiken moet de adapter (max. insteekdiepte 90 mm) worden ingekort tot een minimum insteekdiepte van 15 mm.
 2. Steek de adapter weer in de goot en schroef hem vast.
 3. Plaats de afvoerbehuizing op de adapter en druk deze vast.
 4. Maak met dunbedmortel een egale ondergrond ter hoogte van de gootdrager. Plaats de goot incl. gootdrager op de afvoerbehuizing en druk ze vast. Een eventueel noodzakelijke hoogtecompensatie kan worden uitgevoerd d.m.v. mortelpunten. Zorg ervoor dat de afvoerbehuizing niet van de adapter kan afglijden. Bij wandinbouw moet de goot afhankelijk van de afstand tot de wand en de dikte van de wandbekleding worden uitgelijnd (zie inbouwvoorbeelden 4a en 4b).
 5. Breng de aanwezige afvoerbuis aan en lijn hem uit.
 6. Breng daarna de dekvloer met afschot (2%) op het doucheoppervlak aan – eventueel met geschikt isolatiemateriaal eronder.
 7. Breng dunbedmortel aan op het dekvloeroppervlak. De aanbevolen vertanding bij gebruik van DITRA is 3 x 3 of 4 x 4 mm. Bij gebruik van DITRA-HEAT 6 x 6 mm.
 8. Daarna wordt DITRA resp. -DITRA-HEAT erop vastgelijmd. Dicht de naden af met KERDI-KEBA m.b.v. KERDI-COLL-L (zie productfiche 6.1 resp. 6.4)

... verdere stappen, vergelijkbaar met KERDI-LINE-H (vanaf punt 4).

 

 

 • Schlüter®-KERDI-LINE-F

Voorbereiding KERDI-LINE F40 (a)

 1. a. De bijgeleverde lipdichting wordt op de gootafvoeraansluiting gezet (let op de positie).
 2. a. Vervolgens wordt de afvoerbehuizing aangebracht.
 3. a. De vlakke en op de juiste hoogte gebrachte ondergrond wordt van dunbedmortel voorzien en de gootdrager wordt geplaatst. Om oneffenheden en hoogteverschillen te compenseren, kan de gootdrager ook nauwkeurig op voldoende dicht op elkaar geplaatste mortelpunten of op een over het volledige oppervlak aangebrachte egalisatielaag worden uitgelijnd. Opmerking: Bij plaatsing tegen de wand moet de goot overeenkomstig de dikte van de wandbekledingslaag worden uitgelijnd. Bij centrale plaatsing wordt de gootdrager met behulp van de meegeleverde vulstrook symmetrisch aangebracht.
 4. Vervolgens wordt de afvoerbehuizing met de afvoerbuis ter plaatse aangesloten op het rioleringsnetwerk van het gebouw. Daarna moet de goot met een waterpas worden uitgelijnd en moet er een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.
 5. Daarna wordt de dekvloer met afschot (2%) van het doucheoppervlak tegen de juist passende, ingebouwde en met waterpas uitgelijnde KERDI-LINE-F aangebracht.
 6. Na begaanbaarheid van het dekvloeroppervlak wordt DITRA met dunbedmortel (aanbeveling vertanding 3 x 3 mm of 4 x4 mm) op de dekvloer verlijmd.
 7. Voor het verlijmen van de KERDI manchet brengt u op de aangrenzende oppervlakte- afdichting KERDI-COLL-L afdichtingslijm (zie productfiche 8.4) aan met een vertanding van 3 x 3 of 4 x 4 mm. Druk de KERDI manchet hier volledig in. Houd rekening met de open tijd van de lijm. Ook wandaansluitingen moeten met KERDI-KEBA afdichtingsband en KERDI-COLL-L worden verlijmd en vakkundig worden uitgevoerd..

De tegels die op DITRA worden gelegd, moeten minimaal 5 x 5 cm zijn (zie ook productfiche 6.1).

Voorbereiding KERDI-LINE F50 (b)

 1. b. Voorzie de dichting van de afvoerbehuizing resp. de afvoeraansluiting van glijmiddel.
 2. b. Vervolgens wordt de afvoerbehuizing aangebracht.
 3. b. De vlakke ondergrond op de plaats van de gootdrager wordt van dunbedmortel voorzien en de gootdrager en de geluidsisolerende onderlaag worden geplaatst. Om hoogteverschillen te compenseren, kan de gootdrager ook nauwkeurig op voldoende dicht op elkaar geplaatste mortelpunten worden uitgelijnd. Opmerking: Bij plaatsing tegen de wand moet de goot overeenkomstig de dikte van de wandbekledingslaag worden uitgelijnd. Bij centrale plaatsing wordt de gootdrager met behulp van de meegeleverde vulstrook symmetrisch aangebracht.
 4. Vervolgens wordt de afvoerbehuizing met de afvoerbuis ter plaatse aangesloten op het rioleringsnetwerk van het gebouw. Daarna moet de goot met een waterpas worden uitgelijnd en moet er een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.
 5. Daarna wordt de dekvloer met afschot (2%) van het doucheoppervlak tegen de juist passende, ingebouwde en met waterpas uitgelijnde KERDI-LINE-F aangebracht.
 6. Na begaanbaarheid van het dekvloeroppervlak wordt DITRA met dunbedmortel (aanbeveling vertanding 3 x 3 mm of 4 x4 mm) op de dekvloer verlijmd.
 7. Voor het verlijmen van de KERDI manchet brengt u op de aangrenzende oppervlakte- afdichting KERDI-COLL-L afdichtingslijm (zie productfiche 8.4) aan met een vertanding van 3 x 3 of 4 x 4 mm. Druk de KERDI manchet hier volledig in. Houd rekening met de open tijd van de lijm. Ook wandaansluitingen moeten met KERDI-KEBA afdichtingsband en KERDI-COLL-L worden verlijmd en vakkundig worden uitgevoerd..

De tegels die op DITRA worden gelegd, moeten minimaal 5 x 5 cm zijn (zie ook productfiche 6.1).

 

 

 • Schlüter®-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS

Verticale afvoer

 1. De gootdrager wordt op een effen ondergrond en de juiste hoogte geplaatst. Om oneffenheden te compenseren en om de hoogte aan te passen, kan de gootdrager op een nivelleringslaag passend worden aangebracht. Bij wandinbouw moet de goot overeenkomstig de dikte van de wandbekledingslaag worden uitgelijnd. Bij middeninbouw wordt de gootdrager met behulp van de meegeleverde vulstrook symmetrisch aangebracht. Opmerking: Ter verbetering van de geluidsisolatie in de doucheruimte moet de isolatiemat KERDI-LINE-SR worden gelegd en aan de randen een randisolatie worden aangebracht. De geluidsisolatiematten moeten los tegen elkaar op de vlakke constructieve ondergrond worden gelegd. Zorg er daarbij voor dat de bedrukte zijde naar boven wijst. Om geluidsbruggen te voorkomen kunnen de naden worden dichtgemaakt met de naadafdekking DITRA-SOUND-KB. Nog meer inbouwdetails van geteste systeemconstructies – volgens geluidsisolatie- eisen van de desbetreffende normen en voorschriften – zie planningsgegevens.
 2. De goot wordt in de gootdrager – met een op maat gesneden afvoerbuis, die moet worden aangesloten op het rioleringsnetwerk van het gebouw – geplaatst. Daarna moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.
 3. Vervolgens wordt tegen de perfect passende, ingebouwde KERDI-LINE- V afvoergoot de Schlüter-KERDI-SHOWERLT/- LTS hellingsplaat op de juiste hoogte ingebouwd, gelijk met de bovenkant van de gootdrager (zie productfiche 8.8). Als alternatief kan ook een dekvloer met afschot op de juiste hoogte worden aangebracht door deze op de bovenkant van de gootdrager af te reien.
 4. Om de KERDI-manchet te verlijmen, wordt op de aansluitende oppervlakteafdichting de afdichtingslijm KERDI-COLL-L (zie productfiche 8.4) aangebracht met een getande lijmkam 3 x 3 of 4 x 4 mm, waarin de KERDI-manchet vol wordt verlijmd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkingstijd van de lijm. Ook wandaansluitingen moeten vakkundig worden uitgevoerd met KERDI-KEBA-afdichtingsbanden, die worden verlijmd met KERDI-COLL-L.

 

 

 • Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Verticale afwatering met restwaterhoogte 50 mm

 1. Bepaal de positie van de lijnafvoergoot en maak een kerngatboring / plafonddoorgang voor de afvoerbehuizing. Bevestig vervolgens de afvoerbehuizing op die plaats.
 2. Om de minimale inbouwhoogte van 48 mm te bereiken moet de adapter (max. insteekdiepte 90 mm) worden ingekort tot een minimum insteekdiepte van 30 mm.
 3. Steek de adapter weer in de goot en schroef hem vast.
 4. Maak met dunbedmortel een egale ondergrond ter hoogte van de gootdrager. Plaats de goot incl. gootdrager op de afvoerbehuizing en druk ze vast. Een eventueel noodzakelijke hoogtecompensatie kan worden uitgevoerd d.m.v. mortelpunten. Bij wandinbouw moet de goot afhankelijk van de afstand tot de wand en de dikte van de wandbekleding worden uitgelijnd (zie inbouwvoorbeelden 4a en 4b).
 5. Breng daarna de dekvloer met afschot (2%) op het doucheoppervlak aan.
 6. Breng dunbedmortel aan op het dekvloeroppervlak. De aanbevolen vertanding bij gebruik van DITRA is 3 x 3 of 4 x 4 mm, bij gebruik van DITRA-HEAT 6 x 6 mm.
 7. Daarna wordt DITRA resp. -DITRA-HEAT erop vastgelijmd – dicht de naden af met KERDI-KEBA m.b.v. KERDI-COLL-L (zie productfiche 6.1 resp. 6.4)

... verdere stappen, vergelijkbaar met KERDI-LINE-H (vanaf punt 4).


Brandveiligheid voor KERDI-LINE-V 50 G …met Schlüter®-KERDI-LINE-BS / KD ZBS
De systeemcomponenten voorkomen volgens toelatingsnummer Z-19.17-1719 een brandoverdracht naar een andere verdieping. Het brandwerende inzetstuk (art.-nr. KL BS) wordt aangebracht in de afvoerbehuizing van de lijnafvoergoot-set KERDI-LINE V 50 G2.

Montage brandwerend inzetstuk KL BS:

 1. Plaats het brandwerende inzetstuk KL BS (afb. 1).
 2. Plaats vervolgens de klemring d.m.v. het meegeleverde smeermiddel. (afb. 2).

In combinatie met de optioneel in de kerngatboring (Ø 160 mm) geplaatste doorgangsdichting (art.-nr. KD ZBS) wordt de doorgang van warmte, vuur en rook bij een temperatuuroverschrijding van ca. 150°C door opschuimen van het in het brandwerende element aanwezige vulmiddel voor een brandwerendheidsduur van R120, R90, R60, R30 (plafondafhankelijk) op een veilige manier voorkomen.

De brandwerende functie van de doorgangsdichting KD ZBS geldt alleen in combinatie met het brandwerende inzetstuk KL BS!

Als alternatief moet de afvoerbehuizing in beton worden gefixeerd of achteraf met cementmortel MG III in de constructieve vloer worden aangebracht.


Inbouw aan opgaande zijwand

 1. Snijd de KERDI manchet voor de hoek op maat.
 2. Lijm de KERDI manchet vast met KERDI-COLL-L. Snijd de meegeleverde KERDI-KERECK binnenhoek op maat
 3. … en lijm deze vast met KERDI-COLL-L.

Montage frame en afdekking

 1. Plaats het frame met behulp van de afstandsstrook.
 2. Breng het frame met behulp van de hoogteverstelling op de dikte van de bekleding, zie de tekeningen hiernaast.
 3. Breng dunbedmortel aan onder het volledige frame en bedek het volledige oppervlak met de bekleding.
 4. Verwijder na het uitharden de afstandsstroken en de hoogteverstelling. Plaats vervolgens de afdekking.

Opmerking: Bij inbouw van een profielframe met hoogglans gepolijst oppervlak moet vóór het voegen de afdekfolie worden verwijderd. Verontreinigingen door mortel of tegellijm moeten direct worden verwijderd.

 

 • Montage Schlüter®-KERDI-LINE-D Tegeldrager zonder frame
 1. Bij wandinbouw wordt na het verwijderen van de afdekfolie de oplegstrook – zie de afbeelding – tegen de wand aan vastgelijmd.
 2. Plaats vervolgens de afstandhouders in de goot...
 3. ... breng de vloerbekleding op het doucheoppervlak aan. Verwijder naar buiten komende dunbedmortel zonder te knoeien, maak open plekken in de lijmlaag volledig dicht (zie opmerking).
 4. Bij wandinbouw komt de breedte (B) van de bekleding overeen met de binnenwerkse afstand van de wand tot aan de binnenkant van de afstandhouder verminderd met 1 mm. Bij middeninbouw komt de breedte van de bekleding overeen met de binnenmaat van de afstandhouder (= 50 mm). Aan de voorzijden kan de afdekking zo nodig worden aangepast aan de voegbreedte van de vloerbekleding of worden uitgevoerd als rondomlopende afwateringsgleuf.
 5. Na het uitharden van de bekleding moeten de afstandhouders worden verwijderd en de tegeldrager worden voorzien van dunbedmortel.
 6. De bekleding wordt verlijmd en uitgelijnd. Bij het voegen moet de gleuf aan de tegeldrager worden vrijgelaten.

Opmerking: Naar buiten komende dunbedmortel moet volledig worden verwijderd of open plekken in de lijmlaag moeten volledig worden gedicht.

Opmerking: Er mag geen azijnzuurhoudende silicone worden gebruikt bij goten, frames en roosters.

 


Schlüter®-KERDI-LINE

Materiaal

De goten tot een lengte van 120 cm bestaan uit diepgetrokken roestvast staal V4A (materiaal 1.4404 = AISI 316L). Vanaf 130 cm worden ze vervaardigd uit gekant, gelast en aansluitend gebeitst roestvast staal V4A (materiaal 1.4404 = AISI 316L).

De gootelementen zijn uitgerust met een kleefflens waarop een standaard verlijmde KERDI-manchet is aangebracht. Dit is een afdichtingsmat uit zacht polyethyleen met aan weerszijden een speciaal vliesweefsel. De afvoerbehuizingen worden, afhankelijk van het type, gemaakt van zeer slagvast polypropyleen (PP) resp. acrylonitriel-butadieen- styreen (ABS).

De stankafsluiter bestaat uit vezelversterkt polypropyleen (PP).

Het roestvaststalen frame en het afdekrooster zijn leverbaar in de volgende materiaaluitvoering:

V4A materiaal-nr. 1.4404 = AISI 316L.

Oppervlakken van de profielframes en afdekkingen:

 • EB = roestvast staal geborsteld
 • EP = roestvast staal hoogglans gepolijst
 • EC = roestvast staal met poedercoating

De gootdrager bestaat uit drukstabiel, geëxpandeerd polystyreen (EPS).

KERDI-LINE-SR is een speciaal ontworpen polyestervlies (PES). Het is reukloos, recyclebaar en kan niet rotten. Hoogte = ca. 10 mm

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:
De goot, het frame en de afdekkingen zijn, overeenkomstig de Duitse norm DIN EN 1253 “Afvoeren voor gebouwen” ondergebracht in classificatie K3. Dit zijn oppervlakken zonder rijverkeer, bijv. natte ruimten van woningen, bejaardentehuizen, hotels, scholen, was- en douche-installaties.

De goten, frames en afdekkingen zijn geschikt voor rolstoelbelasting.

KERDI-LINE uit roestvast staal V4A (materiaalnr. 1.4404 = AISI 316L) is met name aangewezen wanneer hoge mechanische of chemische belastingen te verwachten zijn. Ook roestvast staal van materiaalnr. 1.4404 is niet bestand tegen elke chemische belasting, bijv. zout- en vloeizuren, of bepaalde chloor- en zout bronwaterconcentraties.

Dit geldt in bepaalde gevallen ook voor zoutwater zwembaden. De geschiktheid van het voorziene bodemafvoersysteem moet in speciale situaties afhankelijk van de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen steeds vooraf worden gecontroleerd. Maak geen gebruik van agressieve reinigingsmiddelen!

De profielframes en bijpassende afdekkingen A,B en C uit roestvast staal zijn ook met een structuurgecoat oppervlak verkrijgbaar. Hierbij gaat het om oppervlakken met een natuurlijk karakter. Roestvast staal krijgt een voorbehandeling en wordt met polyurethaan- poederlak gecoat. De coating is kleurvast, UV- en weerbestendig.
De zichtbare oppervlakken moeten worden beschermd tegen schurende of krassende belasting.


Schlüter®-KERDI-LINE

Opmerkingen

Voor een eenvoudige periodieke reiniging van de stankafsluiter en van de goot is bij de set een zeer goed geschikte reinigingsborstel met gebruiksinstructies geleverd.

Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat deze vrij moeten zijn van zout- en vloeizuren. Vermijd contact met andere metalen zoals normaal staal, omdat dit kan leiden tot roestvorming. Dit geldt ook voor gereedschap zoals plamuurmes of staalwol om bijv. mortelresten te verwijderen.

Voor gevoelige oppervlakken (met name voor EP = roestvast staal hoogglans gepolijst) mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt.

Indien nodig raden we aan om de reinigingspolish voor roestvast staal Schlüter- CLEAN-CP te gebruiken.


Schlüter®-KERDI-LINE


<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE zn inlegframes met stlvolle design-afdekkingen uit roestvast staal geborsteld die passen b Schlüter®-KERDI-LINE-goten. Het inlegframe kan voor bekledingsmateriaal van 6–18 mm traploos in de hoogte worden aangepast. De afdekkingen zn verkrgbaar in de designs FLORAL, CURVE en PURE.

<a name='style'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Opmerking:

H = 23mm voor bekledingsdikte 6– 18mm
De afdekkingen en het frame kunnen niet worden gecombineerd met Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G


<a name='abc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter-KERDI-LINE zijn profielframes, naar keuze uit geborsteld, hoogglans gepolijst of kleurgecoat roestvast staal, met de klassieke afdekkingen, die passen bij de KERDI-LINE-goten. De profielframes kunnen voor bekledingsmateriaal van 3 - 25 mm traploos in de hoogte worden aangepast. De afdekkingen zijn verkrijgbaar in de designs SOLID (A), SQUARE (B) en FRAMED TILE (C).

<a name='abc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Opmerking: H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EB-19

Opmerking: Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EB-30


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-30

Opmerking: H = 30 mm voor bekledingsdikte 13 - 25 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EP-19

Opmerking: H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EP-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EP-19

Opmerking: Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm


KERDI-LINE-A-MGS

Opmerking: H = 19 mm voor bekledingsdikte 3 - 15 mm


KERDI-LINE-B-MGS


KERDI-LINE-C-MGS

Opmerking: Tegelgoot (design C) geschikt voor tegeldiktes tot 15 mm


<a name='d'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D is een gootafdekking zonder frame, passend voor Schlüter-KERDILINE- goten. De tegeldrager is voorzien van een vlies voor de verankering in de tegellijm en universeel geschikt voor alle bekledingsdiktes.

<a name='d'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Opmerking: De lengte van de gekozen tegeldrager moet overeenkomen met de lengte van de goot. Schlüter-KERDI-LINE-D mag niet gecombineerd worden met de decentrale verticale afwatering Schlüter-KERDI-LINE-VOS.


<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC is een roestvaststalen element voor de optische verbinding van rooster-/framesets bij de installatie van meerdere Schlüter®-KERDI-LINE-lijnafvoergoten naast elkaar.

<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC


KERDI-LINE-FC-MGS


Schlüter®-KERDI-LINE-FC EP

Roestvast staal hoogglans gepolijst − passend bij chroomoppervlakken

Leverbaar vanaf 1 maart 2017


<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter®-KERDI-LINE-SR is een isolatiemat van een speciaal vlies met geluidsreducerende eigenschappen. Bij een correcte montage voldoen constructies met Schlüter®-KERDI-LINE en Schlüter®-KERDI-LINE-SR aan de eisen van de normen voor geluidsreductie in douches.

<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Opmerking:
Voor de systeemopbouw verwijzen wij naar onze planningsgegevens.

Afmetingen van de afzonderlijke matten: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²


Schlüter®-KERDI-LINE-SR 1000


Schlüter®-DITRA-SOUND-KB


<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO is een stankafsluiter met siliconen afsluitklep. Hij kan in weinig gebruikte afvoersystemen (bijv. vakantiehuizen) in plaats van de standaard stankafsluiter worden gebruikt en voorkomt stankvorming als gevolg van een eventueel uitgedroogde stankafsluiting. Met zijn afvoercapaciteit van min. 0,4 l/s kan hij de standaard stankafsluiter ook vervangen.

<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Opmerking:
Niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.


Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM is een siliconen afsluitklep als vervanging/reserveonderdeel voor Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT en Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


<a name='my'></a>My Schlüter®-KERDI-LINE

Met verschillende graveerprocessen kunt u het rooster en frame of allebei vormgeven. Met tekens, afbeeldingen of teksten kunt u een extra designaccent toevoegen, uw merkidentiteit versterken of gewoon zorgen voor een glimlach in de ochtend.

Het hotel die de gasten onder de douches eraan wilt herinneren waar ze zich thuis voelen, de vakman die naast de fabrikant in herinnering wilt blijven, de echtgenoot die zijn vrouw elke ochtend vriendelijk wilt begroeten. Schlüter®-KERDI-LINE biedt u de kans om uw douche te personaliseren. Ontdek de mogelijkheden.

Drie verschillende gravuretechnieken

U kunt kiezen uit drie verschillende lasergravuretechnieken:

 • Oppervlakte gravure
 • Getinte gravure
 • Raster gravure

Oppervlakte gravure, getinte gravure of raster gravure. Afhankelk van het gekozen motief en de esthetische voorkeuren vindt u een geschikte techniek.

Het betreffende Schlüter®-KERDI-LINE-model (tot max. 120 cm lang) kan volledig (rooster en frame) of alleen op het frame van een lasergravure worden voorzien. Gravures zijn mogelijk tot een grootte van 120 x 7 mm (frame) resp. 120 x 30 mm (rooster). De gravure kan op het rooster (tot 3 maal) of frame (tot 6 maal) worden herhaald.

 


Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

KERDI-LINE-A-G1


KERDI-LINE-A-G2


KERDI-LINE-A-G3


KERDI-LINE-A-G1R


KERDI-LINE-A-G2R


KERDI-LINE-A-G3R


KERDI-LINE-A-GR

Voor lengtes langer dan 120 cm is de gravurevariant niet beschikbaar!

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

KERDI-LINE-B-GR


Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

KERDI-LINE-C-GR


Schlüter-KERDI-LINE F 50

Verkrijgbaar vanaf juni 2023

Schlüter-KERDI-LINE-F 50 is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale golfvormige afvoer met geïntegreerde stankafsluiter. De set is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253 ≥ 0,8 l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter-KERDI vast verlijmd.

Set-componenten: 

 • Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting) 
 • Goot met afdichtingsmanchet en gootdrager 
 • Afvoerbehuizing DN 50 met stankafsluiter, klemring en dichting 
 • Geluidsisolerend element.

Schlüter-KERDI-LINE F 50

Opmerking: Passende rooster-/framecombinaties of tegeldrager vindt u in PS 23 op pagina 205 - 209.


Schlüter®-KERDI-LINE


Downloads

Schlüter®-KERDI-LINE


<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H

Schlüter®-KERDI-LINE-H is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de omgaande kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.

<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Technische gegevens:
Afvoer: DN 40 / DN 50
Afvoercapaciteit: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Restwaterhoogte: 25 mm / 30 mm
Inbouwhoogte: 78 mm / 97 mm
Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
Lengtes: 50 – 180 cm in stappen van 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253 ≥ 0,8 l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Technische gegevens:
Afvoer: DN 50
Afvoercapaciteit: 0,8 l/s
Restwaterhoogte: 50 mm
Inbouwhoogte: 120 mm
Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
Lengtes: 50 – 180 cm in stappen van 10 cm


<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand geschikt. Op de omgaande kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden.

<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V


Schlüter®-KERDI-LINE-VS

.

Schlüter®-KERDI-LINE-VS


Schlüter®- KERDI-LINE-VOS

Technische gegevens:
Afvoer: DN 50
Afvoercapaciteit: 1,0 l/s (VS/VOS), 0,8 l/s (V)
Restwaterhoogte: 50 mm (VS/VOS), 30 mm (V)
Inbouwhoogte: 24 mm
Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
Lengtes: 50 – 180 cm in stappen van 10 cm (V/VS)
Lengtes: 70 – 120 cm in stappen van 10 cm (VOS)


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een verticale afvoer. De set is universeel geschikt voor centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. De afvoercapaciteit bedraagt conform DIN EN 1253 ≥ 0,8 l/s en de restwaterhoogte van de stankafsluiter 50 mm. Voor een betrouwbare aansluiting op de contactafdichting is op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Technische gegevens:
Afvoer: DN 50
Afvoercapaciteit: 1,0 l/s
Restwaterhoogte: 50 mm
Inbouwhoogte: 48 mm
Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
Lengtes: 50 – 180 cm in stappen van 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter®-KERDI-LINE-BS is een toegelaten brandwerend inzetstuk met klemring, dat samen met de verticale lnafvoergoot KL V 50 G2 uit roestvast staal een brandoverdracht tussen verdiepingen voorkomt.

Schlüter®-KERDI-LINE-BS


<a name='f'></a>Schlüter®- KERDI-LINE-F

Schlüter®-KERDI-LINE-F is een volledige set voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze is universeel voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand te gebruiken en dankzij de geringe inbouwhoogte van slechts 60 mm bijzonder geschikt voor renovaties. Voor de betrouwbare aansluiting op de contactafdichting wordt op de kleefflens van de goot een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd.

<a name='f'></a>Schlüter®- KERDI-LINE-F

Technische gegevens:
Afvoer: DN 40
Afvoercapaciteit: 0,45 l/s
Restwaterhoogte: 25 mm
Inbouwhoogte: 60 mm
Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
Lengtes: 50 – 120 cm in stappen van 10 cm


Schlüter-KERDI-LINE-F-G3

Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory is een toebehorenset voor de installatie van de afvoergoot Schlüter-KERDI-LINE-G3 in een houten draagvloer met gebruik van de hellingsplaat Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S).

Schlüter-KERDI-LINE-F-G3


<a name='a'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A Sets

Schlüter®-KERDI-LINE-A sets zijn complete sets voor lineaire inloopdouches met een horizontale afvoer. Ze zijn universeel geschikt voor de centrale plaatsing of plaatsing tegen de wand. Op de omgaande kleefflens van de goot is een standaard voorziene manchet uit Schlüter®-KERDI vast verlijmd. Deze dient voor de betrouwbare aansluiting van de goot op de contactafdichting, zowel op vloeren als tegen opgaande wanden. In de set zijn passende frames voor de goot uit roestvast staal geborsteld met de design-afdekking Schlüter®- KERDI-LINE- A opgenomen.

<a name='a'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A Sets

Set-componenten:

 • Rooster-/framecombinatie met designrooster A
 • Hoekafdichting (voor zijdelingse wandaansluiting)
 • Tweedelige stankafsluiter
 • Goot met afdichtingsmanchet
 • Afvoerbehuizing
 • Afvoerbuis
 • Gootdrager
 • Verloopstuk DN 40 naar DN 50

 

Technische gegevens:

 • Afvoer: DN 40
 • Afvoercapaciteit: 0,5 l/s
 • Framehoogte 19 mm voor bekledingsdikten 3–15 mm
 • Inbouwhoogte: 78 mm
 • Breedte van de afdekking incl. frame: 74 mm
 • Lengtes: 80/90 cm

Schlüter®-KERDI-LINE

Veelgestelde vragen

Andere afdichtingssystemen

Kunnen ook andere afdichtingssystemen worden aangesloten?

Antwoord inlassen

Het gebruik van andere afdichtingssystemen (zoals bijvoorbeeld zwevende afdichtingen) is mogelijk, maar ze mogen geen oplosmiddelen bevatten.

Materiaal

Uit welk materiaal bestaat het gootelement van Schlüter®-KERDI-LINE?

Antwoord inlassen

Onze Schlüter®-KERDI-LINE-gootelementen bestaan uitsluitend uit edelstaal V4A.

Afwateringsprestaties

Welke afwateringsprestatie kan worden bereikt met de verschillende afloopoplossingen Schlüter®-KERDI-DRAIN of Schlüter®-KERDI-LINE?

Antwoord inlassen

 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 40 horizontaal zonder GV: 0,4 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 horizontaal met GV: 0,6 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50/70 horizontaal met GV: 0,8 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 horizontaal zonder GV: 1,4 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 verticaal met GV / met onderbouw: 0,6 l/sec. / 0,8 l/sec.
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 verticaal zonder GV: 1,4 l/s

Buitenhuistoepassingen

Kunnen de bodemaflopen ook buiten worden gebruikt?

Antwoord inlassen

De bodemaflopen zonder reukafsluiters kunnen zonder beperking buiten worden gebruikt. Voor bodemaflopen met reukafsluiters moet de reukafsluiter worden weggenomen als de afloop buiten wordt gebruikt. Schlüter-Systems is de enige producent die de reukafsluiter monteert in het rooster-frameset, waardoor deze uitneembaar is.

Bodembekleding

Kan ik de afwateringssystemen ook gebruiken bij een bodembekleding met een bijzonder beperkte laagdikte?

Antwoord inlassen

Bij de lijnafwatering is technisch een laagdikte van minstens 5 mm noodzakelijk. Bij puntaflopen kan de roostereenheid volledig worden verzonken.

Schlüter®-KERDI-LINE

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/-LS voor inloopdouches met lijnafvoergoot
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:
Metalen oppervlakken
Metalen oppervlakken

'Metalen oppervlakken In één oogopslag: van 'roestvast staal' tot 'aluminium Toscaans brons'

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk