logo

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Toepassing en functie

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT is een hellingsplaat van drukvast, geëxpandeerd poly­styreen (EPS). Deze is systeemconform met de lijnafvoergoot Schlüter-KERDI-LINE (zie productfiche 8.7) ontwikkeld. Het oppervlak van de hellingsplaat is voorzien van een Schlüter-KERDI afdichting en heeft voldoende afschot.

Bij centrale inbouw van een horizontaal lijnafvoergoot wordt een aangepaste hellingsplaat aan beide zijden (bij plaatsing tegen wand aan één zijde) tegen de lijnafvoergoot aangewerkt. Daarbij moet vooraf een dekvloernivelleringslaag of van gebonden egalisatiemiddel, op de draagkrachtige ondergrond worden aangebracht. De opbouwhoogte van de nivelleringslaag moet aan de betreffende hellingsplaat worden aangepast.

Bij de inbouw van Schlüter-KERDI-LINE-V voor een verticale afwatering is een lage opbouwhoogte vanaf 24 mm mogelijk.

De plaat kan met een cuttermes op de gewenste maat worden gesneden, wat vereenvoudigd wordt door de aangegeven snijgroeven. De hellingsplaat kan afhankelijk van de bouwsituatie op de geschikte ondergronden worden gebruikt (bijv. bij houtbouw, verticale afwatering, mortelonderbouw o.i.d.).

Leverbare basisafmetingen:
(de afwatering vindt altijd aan de eerstgenoemde zijde plaats)

 • 100 x 100 cm - plaatsing tegen wand
 • 122 x 122 cm - plaatsing tegen wand
 • 139,5 x 139,5 cm - plaatsing tegen wand
 • 91,5 x 139,5 cm - plaatsing tegen wand
 • 91,5 x 183 cm - plaatsing tegen wand
 • 96,5 x 193 cm - plaatsing tegen wand
 • 136,5 x 200 cm - plaatsing tegen wand
 • 193 x 96,5 cm - plaatsing tegen wand
   
 • 100 x 100 cm - centrale inbouw
 • 122 x 122 cm - centrale inbouw
 • 139,5 x 139,5 cm - centrale inbouw

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Verwerking

Zie hiervoor ook productfiche 8.7 Schlüter-KERDI-LINE.

 1. Bij de inbouw van KERDI-LINE-H met horizontale afvoer en stankafsluiter wordt eerst de gootdrager incl. goot nauwkeurig passend gemonteerd. Bij een vlakke ondergrond op de juiste hoogte kan deze met dunbedmortel worden gefixeerd.
 2. De nivelleringslaag (drukvastheid >= 0,3 N/mm²) wordt vakkundig op een draagkrachtige ondergrond aangebracht. Daarbij moet erop worden gelet dat de bovenkant van de nivelleringslaag zich ca. 24 mm onder de lijnafvoergoot bevindt. Als er een gebonden uitvlakmassa wordt gebruikt, kan het raadzaam zijn deze te egaliseren alvorens de hellingsplaat te plaatsen, afhankelijk van de toestand van het oppervlak. De verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant moeten worden opgevolgd.

  Opmerking:
  Als contactgeluidsverbetering nodig is, moet er onder de nivelleringslaag en de KERDI-LINE-H een geschikte contactgeluidsisolatie worden geplaatst (bijv. KERDI-LINE-SR) en moeten er passende randstroken worden aangebracht.
 3. Bij de inbouw van de verticale lijnafvoergoot KERDI-LINE-V moet de hellingsplaat direct op een geschikte ondergrond op de juiste hoogte worden verlijmd.
 4. Overeenkomstig de gekozen afmeting van KERDI-LINE moet de hellingsplaat bij de aangegeven markeringen met een cuttermes worden uitgesneden. Vervolgens wordt de hellingsplaat met dunbedmortel vol verlijmd, zodat er een vlakke aansluiting met de gootdrager van KERDI-LINE ontstaat. De kleine uitsparing van het aansluitende hellingsplaatoppervlak wordt hierbij zijdelings onder de flens geschoven.
 5. De KERDI-manchet die af fabriek aan de lijnafvoergoot is gemonteerd, wordt met de afdichtingslijm Schlüter-KERDI-COLL-L op de aansluitende oppervlakte-afdichting van de hellingsplaat verlijmd.
 6. Zodra de contactafdichting gereed is (zie ook productfiches 8.1 Schlüter-KERDI en 8.4 Schlüter-KERDI-COLL-L), kunnen de tegels in de dunbedmortel worden gelegd. Een wachttijd is niet vereist.
 7. Bij het plaatsen van de tegels wordt hydraulisch afbindende dunbedmortel direct op de KERDI-afdichting aangebracht, waarin de tegels zoveel mogelijk over het hele oppervlak worden ingebed.

  Opmerking: Voor toepassingen waarin de KERDI-afdichtingen met een bouwtechnisch testcertificaat (abP) of CE-conformiteit vereist zijn, mag enkel met KERDI voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. De overeenkomstige lijmtypes worden u op aanvraag meegedeeld.
 8. Andere bekledingen, zoals coatings, kunststof bekledingen o.i.d., zijn in overleg mogelijk, maar worden hier verder niet beschreven. Onze verkooptechnische afdeling geeft u op aanvraag graag het nodige advies.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Materiaal

De hellingsplaat bestaat uit drukvast, geëxpandeerd polystyreen (EPS). De hellingsplaat is aan het oppervlak met een KERDI-afdichting vastgelijmd.

Schlüter-KERDI is een afdichtingsmat van zacht polyethyleen, die aan de bovenzijde is voorzien van een speciaal vliesweefsel voor een doeltreffende verankering in de tegellijm en ander bekledingsmateriaal.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-KERDI-SHOWER-L in combinatie met de lijnafvoergoot KERDI-LINE behoren, volgens de Duitse norm DIN EN 1253 - afvoeren voor gebouwen, tot classificatie K3. Dit zijn oppervlakken zonder rijverkeer, bijv. natte ruimtes van woningen, verzorgingstehuizen, hotels, scholen en openbare douches. Het vloeroppervlak kan ongeacht het tegelformaat door normaal personenverkeer worden belast. Als er hogere belastingen worden verwacht (bijv. door rolstoelen), dan is een extra lastverdelingslaag of grotere tegelformaten nodig. De toepasbaarheid van KERDI-SHOWER-L moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS


<a name='1'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd voor een in het midden geplaatste Schlüter-KERDI-LINE lijnafvoergoot. De hellingsplaat wordt aan beide zijden van de afvoergoot op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag geplaatst. Bij een verticale afvoer kan de hellingsplaat ook direct op een geschikte, bestaande ondergrond worden gelegd. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden.

<a name='1'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT


<a name='2'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd voor een tegen de wand geplaatste Schlüter-KERDI-LINE lijnafvoergoot. De hellingsplaat wordt aan de afvoergoot op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag geplaatst. Bij een verticale afvoer kan de hellingsplaat ook direct op een geschikte, bestaande ondergrond worden gelegd. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden.

<a name='2'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS korte zijde

Opmerking:
* Passend voor Schlüter-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-F – niet geschikt voor Schlüter-KERDI-LINE-V.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS lange zijde


<a name='3'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL is een hellingsplaat voor inloopdouches met 2 % afschot. Het wordt aan de reeds centraal geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht. Daarop kan een verwarmde of onverwarmde dekvloer, bij voorkeur Schlüter®-BEKOTEC, in de douche worden gelegd.

<a name='3'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

* Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V - niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.


<a name='4'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS is een hellingsplaat voor inloopdouches met 2 % afschot. Het wordt aan de reeds tegen de wand geplaatste lijnafvoergoot Schlüter®-KERDI-LINE perfect passend op een gebruikelijke onderbouw aangebracht. Daarop kan een verwarmde of onverwarmde dekvloer, bij voorkeur Schlüter®-BEKOTEC, in de douche worden gelegd.

<a name='4'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Opmerking:
Voor een dichte aansluiting aan de hoeken is Schlüter®-KERDI-KERS geschikt.

* Passend voor Schlüter®-KERDI-LINE-H en -KERDI-LINE-V – niet geschikt voor Schlüter®-KERDI-LINE-F.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT / -LTS

Film

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Schlüter-KERDI-SHOWER-LT/-LS voor inloopdouches met lijnafvoergoot
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk