logo

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS

Toepassing en functie

Schlüter-KERDI-SHOWER is een modulair systeem om inloopdouches met keramische tegels te realiseren.

De hellingsplaten zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen voor de centrale of decentrale plaatsing van de bij het systeem behorende bodemafvoersystemen. Het bijbehorende bodemafvoersysteem Schlüter- KERDI-DRAIN-BASE is als set leverbaar. Afhankelijk van de bouwsituatie kunnen ook andere varianten van Schlüter-KERDIDRAIN worden gebruikt. Voor de wandafdichting zijn verschillende sets van de contactafdichting Schlüter-KERDI geschikt.

Het oppervlak van de hellingsplaat heeft reeds het vereiste afschot naar een afvoerpunt.

De leverbare basisafmetingen zijn:

Afvoer centraal:

 • 96,5 x 81 cm
 • 91,5 x 91,5 cm
 • 91,5 x 122 cm
 • 101,5 x 101,5 cm
 • 122 x 122 cm
 • 96,5 x 152,5 cm
 • 122 x 152,5 cm
 • 122 x 183 cm
 • 152,5 x 152,5 cm
 • 183 x 183 cm

Afvoer decentraal:

 • 96,5 x 152,5 cm
 • 96,5 x 96,5 cm (hoekafvoer, 5-hoekig)

Kleinere afmetingen en tussenmaten kunnen eenvoudig met een cuttermes worden bijgesneden. Let hierbij op de zijkantverhoudingen en de positie van het afvoerpunt.

Met de KERDI-DRAIN-varianten kan aan de meest uiteenlopende vereisten aan een afwatering worden voldaan, of het nu gaat om een hoge afvoercapaciteit, verticale of horizontale afwatering.

Schlüter-KERDI-SHOWER wordt gekenmerkt door een zeer betrouwbare en eenvoudige verwerking. In combinatie met de KERDI-afdichtingscomponenten voldoet deze opbouw aan de vereisten van het algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP) voor afdichtingen in combinatie met tegels en natuursteen.

De systeemcomponenten van KERDI-SHOWER zijn telkens als set verpakt en kunnen zo – naargelang de behoefte – eenvoudig worden samengesteld.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS

Verwerking

 1. Plaats de afvoerbehuizing zo op de ondergrond dat hij overeenkomt met de hellingsplaat en sluit hem met een op maat gesneden afvoerbuis aan op het rioleringsnetwerk. Gebruik eventueel het meegeleverde verloopstuk (DN 40 naar DN 50) voor de aansluiting. Daarna moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd.
 2. De nivelleringslaag (drukvastheid >= 0,3 N/mm²) wordt vakkundig op een draagkrachtige ondergrond aangebracht. Daarbij moet erop worden gelet dat de hele afvoerbehuizing en de afvoerbuis volledig draagkrachtig zijn afgesloten. De bovenkant van de betreffende bodemafvoer doet dienst als afreihulp en ligt gelijk met de bovenkant van de nivelleringslaag. Als er een gebonden uitvlakmassa wordt gebruikt, kan het raadzaam zijn deze te egaliseren alvorens de hellingsplaat te plaatsen, afhankelijk van de toestand van het oppervlak. De verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant moeten worden opgevolgd.
  Opmerking: Bij contactgeluidvereisten moet de draagkrachtige nivelleringslaag op de contactgeluidsisolatie Schlüter-KERDI-LINE-SR worden aangebracht en aan de randen van geschikte randisolatiestroken worden voorzien. Bij de keuze van een geschikte isolatie moet rekening worden gehouden met de maximale samendrukbaarheid CP4 (≤ 4 mm).
 3. Vervolgens wordt de hellingsplaat met een hydraulisch afbindende dunbedmortel vol op de voldoende draagkrachtige nivelleringslaag gelijmd. Let erop dat de stootverbinding van de hellingsplaat niet boven de buisdoorvoering van de afvoerbuis wordt gelegd.
 4. Het dunbedopzetstuk wordt vervolgens door de passende uitsparing in de afvoerbehuizing geplaatst, zodat de lijmflens gelijk ligt met de hellingsplaat. Voor het inbedden moet eerst een dunbedmortel onder de lijmflens worden aangebracht.
 5. Voor het verlijmen van de KERDI-manchet (bij de levering van de afvoerbehuizing KERDI-DRAIN inbegrepen) wordt op de lijmflens van het dunbedopzetstuk en de afdichtingsmanchet van de hellingsplaat KERDI-COLL-L met een lijmkam 3 x 3 mm of 4 x 4 mm aangebracht en de KERDI-manchet volledig ingebed. Druk met behulp van de vlakke zijde van een lijmkam of een pleisterspaan, dat daarbij schuin wordt gehouden, de KERDI-manchet in de lijm. Vermijd ingesloten lucht. Houd rekening met de open tijd van de lijm.
 6. Voor het afdichten van wandvlakken wordt de afdichtingsmat KERDI 200 over het hele oppervlak aangebracht. De stootverbindingen van de matten worden in het vlak of verticale hoeken en aan de wand-/vloeraansluitingen met KERDI-KEBA afdichtingsband en Schlüter-KERDI-KERECK hoekstukken met behulp van KERDI-COLL-L verlijmd. Buisdoorvoeringen moeten worden afgedicht met behulp van de bij het systeem behorende KERDI-buismanchetten. De desbetreffende productfiches 8.1 Schlüter-KERDI en 8.4 Schlüter-KERDICOLL- L moeten in acht worden genomen.
  Opmerking:
  Als er Schlüter-KERDI-BOARD tegen de wand worden aangebracht, dan kan hiermee ook direct de wandafdichting worden gerealiseerd (zie productfiche 12.1 Schlüter-KERDI-BOARD). Stootverbindingen en hoeken moeten ook met KERDI-KEBA en KERDI-KERECK met behulp van KERDI-COLL-L worden afgedicht.
 7. Zodra de contactafdichting (zoals hiervoor beschreven) gereed is, kunnen de tegels in de dunbedmortel worden geplaatst. Een wachttijd is niet vereist.
 8. Bij het plaatsen van de tegels wordt hydraulisch afbindende dunbedmortel direct op de KERDI-manchet aangebracht, waarin de tegels zoveel mogelijk over het hele oppervlak worden ingebed. Het vloeroppervlak kan ongeacht het tegelformaat door normaal personenverkeer worden belast. Als er hogere belastingen worden verwacht (bijv. door rolstoelen), dan is een extra lastverdelingslaag of een groter tegelformaat nodig.
  Opmerking:
  Voor toepassingen waarin de afdichtingen CE-conform of overeenkomstig het abP (algemeen bouwtechnisch testcertificaat) moeten zijn, mag enkel voor het systeem goedgekeurde dunbedmortel worden gebruikt. Deze kunnen worden aangevraagd op het in deze fiche vermelde adres. Bij het leggen van de vloertegels moet de behuizing van het afvoerrooster met de geïntegreerde stankafsluiter in het dunbedopzetstuk worden geplaatst en het oppervlak worden uitgelijnd, afhankelijk van de dikte van de tegel. De ruimte onder het roosterframe moet met tegellijm worden opgevuld.
 9. Andere bekledingen, zoals coatings, kunststof o.i.d., zijn in overleg mogelijk, maar worden hier niet verder beschreven. Wij geven u op aanvraag graag het nodigde advies.

In de hellingsplaat is reeds het vereiste afschot naar een afvoerpunt geïntegreerd. Ze omvat een nauwkeurig aangebrachte uitsparing voor het KERDI DRAIN-dunbedopzetstuk met lijmflens.

De hellingsplaat kan afhankelijk van de bouwsituatie op de betreffende, lastverdelende ondergronden worden gebruikt (bijv. bij houtbouw, verticale afwatering, mortelonderbouw o.i.d.).

De KERDI-manchet is al af fabriek op de hellingsplaat aangebracht.

Voor een eenvoudigere hantering worden de hellingsplaten samengevouwen geleverd.

De hellingsplaten KERDI-SHOWER-KST 1525 en -KST 1830 bestaan uit 2 delen die met behulp van een sluitende zwaluwstaartconstructie met elkaar kunnen worden verbonden. De verbindingsvoeg moet met KERDI-KEBA en KERDI-COLL-L worden afgedicht.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS

Materiaal

De hellingsplaat bestaat uit een drukvast, geëxpandeerd polystyreen (EPS).

De afvoerbehuizing is gemaakt van zeer stootvast polypropyleen (PP).

Het dunbedopzetstuk is gemaakt van acrylonitril- butadieen-styreen (ABS) met een bevestigingsflens met daarop een vlies.

De af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDImanchet op de hellingsplaat bestaat uit een zacht polyethyleen met een speciaal vliesweefsel aan de bovenkant voor een doeltreffende verankering in de tegellijm of lijm voor andere bekledingen.

Het bij de afdichtingsset Schlüter-KERDISHOWER- SKB meegeleverde roestvaststalen rooster is gemaakt van V2A (materiaal 1.4301 = AISI 304).

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

De afvoerbehuizing, het dunbedopzetstuk en de afdekkingen zijn, overeenkomstig DIN EN 1253 - afvoeren voor gebouwen, ondergebracht in classificatie K3. De classificatie K3 heeft betrekking op oppervlakken zonder rijverkeer, bijv. natte ruimtes van woningen, verzorgingstehuizen, hotels, scholen en openbare douches.

De toepasbaarheid van het gekozen bodemafvoersysteem moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS


<a id="t"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een centraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter- KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven.

<a id="t"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-T


<a id="tt"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een centraal of decentraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter-KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven.

<a id="tt"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT Receveur avec pente pour évacuation excentrée


<a id="ts"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Schlüter-KERDI-SHOWER-TS is een hellingsplaat van drukstabiel polystyreen met een af fabriek aangebrachte Schlüter-KERDI afdichting. In de inloopdouche wordt hiermee voldoende afschot gecreëerd naar een decentraal afvoerpunt. De plaat is geschikt voor de bevestiging van de Schlüter-KERDI-DRAIN bodemafvoer. De hellingsplaat wordt op een vooraf aangebrachte nivelleringslaag met een ingewerkte KERDI-DRAIN afvoerbehuizing geplaatst. Langs de aangegeven snijgroeven kan de plaat heel eenvoudig met een cuttermes op maat worden gesneden, waarbij de verhoudingen tussen de zijden gelijk blijven.

<a id="ts"></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS


<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK is een afdichtingsset voor betegelde inloopdouches. Deze set bevat Schlüter-KERDI voor de afdichting van wandvlakken aan de douche, alsook de bijbehorende vormelementen voor binnenhoeken en buisdoorvoeringen. De levering bevat verder een Schlüter- KERDI-KEBA-afdichtingsband om stootnaden en overgangen tussen vloer en wand af te dichten en Schlüter-KERDI-COLL-L-afdichtingslijm voor de verlijming van afdichtingsbanden en vormelementen.

Bij de afdichtingsset Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB is bovendien een Schlüter- KERDI-DRAIN-BASE-bodemafvoer inbegrepen. KERDI-SHOWER-SK kan worden gebruikt voor klassiek gerealiseerde inloopdouches of in combinatie met de vloerelementen Schlüter-KERDI-SHOWER- LT, -LTS, -T, -TS en -TT.

<a name='sk'></a>Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

 • 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm


Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

 • 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

 • 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 5 m
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE bestaande uit:bodemafvoerset „KD BH 40” en rooster-/frameset „KD R10 ED1 SGV”


Inhoud Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

 • 1 st. Schlüter®-KERDI-200, 1 m x 10 m
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
 • 1 st. Schlüter®-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
 • 2 st. Schlüter®-KERDI-KM, Ø 150 mm
 • 1 set Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE bestaande uit:bodemafvoerset „KD BH 40” en rooster-/frameset „KD R10 ED1 SGV”

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T / -TT / -TS

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Bouw een inloopdouche met Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TT/-TSUw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image

= nieuwe producten

= ook leverbaar in 3 m

= radiusperforatie leverbaar  

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk