logo

Schlüter®-TROBA-LINE

Toepassing en functie

Bij balkon- en terrasafdichtingen is er vaak niet voldoende hoogte voorhanden voor een correcte aansluiting op inbouwelementen, deuren of wanden.

Volgens DIN 18531-5, 8.6, moeten afdichtingen 15 cm boven de bovenste rand van de bekleding worden omhoog gebracht. Dit betekent met andere woorden dat de dorpels 15 cm hoog moeten zijn. Volgens de richtlijnen voor platte daken mag ter hoogte van deuren hiervan worden afgeweken op voorwaarde dat de afwatering door geschikte maatregelen wordt gegarandeerd. In de gevallen waarin slechts een beperkte aansluit hoogte voorhanden is, zorgt Schlüter-TROBA-LINE voor een efficiënte afvoer van het aanwezige water. Voorts blijven ook speciale constructies voor traploze overgangen tot de mogelijkheden behoren.

Schlüter-TROBA-LINE-TL is opgebouwd uit een geperforeerd U-vormig onderelement en een geperforeerd U-vormig bovenelement uit roestvast staal en wordt boven de oppervlaktedrainage Schlüter-TROBA of Schlüter-TROBA-PLUS ingebouwd.

Schlüter-TROBA-LINE-TLR is een drainagegoot met een bovenste roosterelement van verzinkt staal resp. roestvast staal (-TLR-E), dat in het roestvaststalen U-vormig onderelement wordt gelegd. Neervallend water belandt via de perforaties in de drainagegoot op het afdichtingsvlak en vloeit in de oppervlaktedrainage tussen de afdichting en de bekledingsconstructie af naar het afwateringspunt. Zo kan er zich geen water opstuwen ter hoogte van de deuren of overal waar er niet genoeg aansluit hoogte beschikbaar is Schlüter-TROBA-LINE-TLG en -TLGR zijn varianten met een gesloten onderelement dat neervallend water afleidt naar een afwateringspunt aan de zijkant.


Schlüter®-TROBA-LINE

Verwerking

  1. Het balkon- of terrasoppervlak moet over een doeltreffende, in de helling geïntegreerde afdichting beschikken.
  2. TROBA-LINE op mortelpunten of werk het met behulp van het hoogteregelingselement TROBA-LINE-TL/H ter hoogte van deur elementen of wandaansluitingen in om te voorkomen dat het water er samen stroomt. Let bij het inbouwen van TROBA-LINE op dat het aantal mortelpunten of hoogteregelingselementen waarop de TROBA-LINE ligt, afgestemd is op de te verwachten belasting. Zie erop toe dat onder de goot vol doende vrije ruimte voorhanden blijft, zodat het water ongehinderd eronder door kan stromen.
  3. Het is aan te bevelen op de afdichting eerst TROBA of TROBA-PLUS als oppervlaktedrainage en beschermlaag te leggen. Los van het bekledingssysteem dient in principe boven de afdichting een vol doende grote afwateringsruimte te worden voorzien die het door TROBA-LINE aangevoerde water afleidt naar het afwateringspunt.
  4. Wanneer meerdere goten aan elkaar moeten worden gekoppeld, kunnen die met de meegeleverde U-elementen op elkaar worden aangesloten (afb. 1). Die U-vormige elementen kunnen ook dienst doen als eindkapje (afb. 2).
  5. Tegen deze gemonteerde TROBA-LINE wordt dan de cementdekvloer of de gewenste bekledingsconstructie aangewerkt.

Versteviging Bij de drainagegoten TROBA-LINE-TL en -TLG in de breedten 110 mm en 160 mm kan naargelang de belasting het nodig zijn het verstevigingsprofiel Schlüter-TROBA-LINE-TL/V in te bouwen.

 


Schlüter®-TROBA-LINE

Materiaal

Schlüter-TROBA-LINE-TL /-TLG bestaat uit roestvast staal V2A (materiaalnr. 1.4301 = AISI 304) en wordt gevormd uit geperforeerde stroken roestvast staal.

Bij TROBA-LINE-TLR /-TLGR bestaat het bovenste roosterelement, dat in het roestvaststalen onderelement wordt gelegd, uit verzinkt staal.

Bij TROBA-LINE-TLR-E/-TLGR-E bestaat het bovenste roosterelement ook van roestvast staal V2A.

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:
In specifieke toepassingen moet de inzetbaarheid en de geschiktheid van de voorziene drainage-elementen en de gewenste breedte (75 mm, 110 mm, 160 mm) worden gecontroleerd op basis van de te verwachten hoeveelheid water en de chemische, mechanische of andere belastingen.

Roestvast staal is bijzonder geschikt voor toepassingen die niet alleen vragen om een hoge mechanische belastbaarheid, maar die ook bestand zijn tegen chemicaliën, bijv. zure of alkalische reinigingsmiddelen. Ook roestvast staal is niet bestand tegen elke chemische belasting, bijv. zout- en vloeizuur, of bepaalde chloor- en zout bronwaterconcentraties. Dit geldt in bepaalde gevallen ook voor zoutwater-zwembaden. Bijzondere te verwachten belastingen moeten daarom steeds vooraf worden gecontroleerd.


Schlüter®-TROBA-LINE

Opmerking

Schlüter-TROBA-LINE vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Maak de drainagegoot schoon wanneer dat nodig blijkt en verwijder eventuele verontreinigingen die ze kunnen verstoppen. Het bovenelement kan er uit worden genomen om het onderelement te reinigen. Indien nodig kan reinigingspolish voor roestvast staal Schlüter-CLEAN-CP worden gebruikt.

Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Schlüter-TROBA-LINE-TL is een drainagegoot van roestvast staal die bij lage aansluithoogten ter hoogte van deurelementen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Het neervallende water wordt onder de bekleding in de oppervlaktedrainage afgeleid naar het afwateringspunt.

Breedte: 75 mm / 110 mm / 160 mm
Hoogte: 20 mm / 40 mm
Lengte 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR / -TLR-E
Schlüter-TROBA-LINE-TLR/-TLR-E is een drainagegoot waarvan het onderste deel van roestvast staal is en het bovenste – een drainagerooster – naar keuze van verzinkt staal of roestvast staal V2A. De goot kan bij lage aansluithoogtes aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Het neervallende water wordt onder de bekleding in de oppervlaktedrainage afgeleid naar het afwateringspunt. De roosters zijn bestand tegen betrekkelijk hoge verkeersbelastingen.

Breedte: 110 mm / 160 mm
Hoogte: 20 mm / 40 mm
Lengte: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Aanvullende systeemproducten

Schlüter®-TROBA-LINE-TLH
Schlüter-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element waarmee de positie van de geperforeerde, 40 mm hoge drainagegoten TROBA-LINE-TL en TROBALINE- TLR / -TLR-E traploos van 0 tot 40 mm kan worden ingesteld.

TL2 H: verstelbaar over een hoogte van 0 tot 20 mm
TL4 H: verstelbaar over een hoogte van 20 tot 40 mm

Breedte: 75 mm / 110 mm / 160 mm
Lengte: 135 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V
Bij hogere belastingen, bijvoorbeeld door voetgangers- of rolstoelverkeer, is het aan te raden de Schlüter-TROBA-LINE van 110 en 160 mm breed te voorzien van het verstevigingselement TROBA-LINE-TL/V.

Hoogte: 20 mm / 40 mm
Lengte: 0,75 m / 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E


<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL is een roestvaststalen drainagegoot die bij geringe aansluithoogten naar deurkozijnen op balkons en terrassen kan worden ingebouwd om opstuwend water te voorkomen. Kan ook als oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.

Opmerking 1: Bij hogere belastingen, bv. door voetgangers- of rolstoelverkeer, is het bij de breedten 110 en 160 mm aan te bevelen het verstevigingselement Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V mee in te bouwen (apart te bestellen).

Opmerking 2: Bij elke Schlüter®-TROBA-LINE-TL-drainagegoot zijn twee eindkappen / verbindingsstukken
verpakt.

<a name='tl'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL


Schlüter-TROBA-LINE-TLG


Schlüter-TROBA-LINE-TLV


Schlüter-TROBA-LINE-TLR


Schlüter-TROBA-LINE-TLGR


Schlüter-TROBA-LINE-TLH


tl/v


<a name='TROBA-LINE-TLR-E'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E is een roestvaststalen drainagegoot met een afdekrooster van gepolijst roestvast staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.

Opmerking: Bij elke Schlüter®-TROBA-LINETLR- E-drainagegoot zijn twee eindkappen / verbindingsstukken verpakt. Het rooster van Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m)

<a name='TROBA-LINE-TLR-E'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E


TROBA-LINE-TLR-E 5673


TROBA-LINE-TLR-E 5672


TROBA-LINE-TLR-E 5670


<a name='TROBA-LINE-TLK-E'> </a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E is een kiezelvangrand uit roestvast staal die de bekleding begrenst of dienst doet als lastspreidingslaag.

<a name='TROBA-LINE-TLK-E'> </a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E


<a name='TROBA-LINE-TLR'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR is een drainagegoot uit twee delen. Het onderste deel is van roestvast staal, het bovenste - een drainagerooster - is van verzinkt staal. De goot kan bij lage aansluithoogten aan deurelementen op balkons en terrassen worden ingewerkt om opstuwend water te voorkomen. Ze kan ook als een intensief belastbare oppervlaktedrainagegoot worden gebruikt.

Opmerking: Bij elke Schlüter®-TROBA-LINETLR- drainagegoot zijn twee eindkappen / verbindingsstukken verpakt. Het rooster van Schlüter®-TROBA-LINE-TLR in de lengtes 1,50 m en 2,00 m bestaat uit telkens 2 delen (2 x 0,75 m of 2 x 1,00 m)

<a name='TROBA-LINE-TLR'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TLR


TROBA-LINE-TLR 1097


TROBA-LINE-TLR 1096


TROBA-LINE-TLR 1095


<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H is een in de hoogte instelbaar element waarmee de geperforeerde drainagegoten Schlüter®-TROBA-LINE-TL en -TLR in de hoogte 40 mm variabel worden uitgelijnd.

<a name='tlh'></a>Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H


TROBA-LINE-TL/H 1093

Set incl. 4 schroeven


TROBA-LINE-TL/H 1092

variabele hoogtes * 0-20 mm / ** 20-40 mm


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/-TLR/-TLR-E


Schlüter®-TROBA-LINE

Veelgestelde vragen

Belasting

Kan Schlüter®-TROBA-LINE ook worden gebruikt voor een garageoprit?

Antwoord inlassen

Schlüter®-TROBA-LINE is alleen bedoeld voor personenverkeer en kan bijgevolg niet worden gebruikt als oprit voor een garage.

Schlüter®-TROBA-LINE

Film(en)

Hier vindt u alle beschikbare films over onze producten en de toepassingsgebieden.

 


Balkonopbouw A.6: losse plaatsing van natuursteen op dunbed-mortelpunten
Balkonopbouw: losse plaatsing van natuursteen op mortel-ringen met drainage
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:
Metalen oppervlakken
Metalen oppervlakken

'Metalen oppervlakken In één oogopslag: van 'roestvast staal' tot 'aluminium Toscaans brons'

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image image

= nieuwe producten

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk