logo

Schlüter®-TROBA

Toepassing en functie

Schlüter-TROBA is een betrouwbaar en duurzaam oppervlaktedrainagesysteem dat horizontaal op hellende afdichtingen wordt gelegd. Ze bestaat uit een geperforeerde drukstabiele noppenfolie uit polyethyleen en vormt tussen de afdichting en de kiezelof splitlaag gewelfvormige holle ruimten. Insijpelwater dat langs de bekledingsconstructie binnendringt, kan via de zijdelingse perforaties in de trapeziumvormige noppen tot de op afschot aangebrachte afdichting doordringen en daar drukvrij in de gewelfvormige holle ruimten naar de afwatering vloeien.

Schlüter-TROBA heeft zich al meer dan 25 jaar als oppervlaktedrainage in de praktijk bewezen.


Schlüter®-TROBA

Verwerking

  1. De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn. De volgens DIN 18531 daarop gelegde afdichting moet voldoende naar de afwatering afhellen en daar aangesloten zijn. 
  2. TROBA wordt onafhankelijk van de richting van de helling los op de afdichting gelegd. De afzonderlijke banen worden zijdelings met de vlakke rand, de einden van twee banen minstens met één noppenreeks overlapt.
  3. De bekledingsconstructie wordt overeenkomstig de geldende technische voorschriften rechtstreeks op TROBA gelegd.
  4. Opmerking: Voor randafsluitingen, bewegingsvoegen en wandaansluitingen verwijzen we naar de respectieve profielen uit ons leveringsprogramma.

Schlüter®-TROBA

Materiaal

Schlüter-TROBA bestaat uit een vormvaste polyethyleenfolie met een structuur uit trapeziumvormige 8 mm diepe noppen. Voor het insijpelwater zijn aan de randen van de noppen gaten aangebracht. Het contactvlak van de mat boven de noppenvloer bedraagt ongeveer 50 %, de andere 50 % is als gewelfvormige drainageruimte uitgevoerd. Het materiaal is onrotbaar en in temperatuurbereiken van -40°C tot +80°C vormvast. 

Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Schlüter-TROBA wordt vooral over horizontale afdichtingen volgens DIN 18531 gelegd en fungeert er tussen de afdichting en de bovenliggende bekledings- constructie als een doeltreffende oppervlaktedrainage. Belangrijkste toepassingsgebieden zijn terrassen en balkons, die niet zijn voorzien van een oppervlaktedrainage. De uitgerolde TROBA is voldoende stabiel om over te lopen of over te rijden met betrekking tot het benodigde materiaaltransport. 

De aan te brengen bekledingsconstructie bestaand uit zelfdragende plaatelementen of bestrating kan in kiezel of split worden gelegd. Daarbij voorkomt TROBA het indrukken van de kiezelstenen in de afdichting. Het door de bekledingsconstructie zakkende water wordt in de gewelfvormige holle ruimten van TROBA drukvrij naar de afwatering afgevoerd.


Schlüter®-TROBA

Producten


Schlüter-TROBA-MA

Pakket = 20 St.


Schlüter-TROBA-RO


Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter®-TROBA-ZFK zijn voegkruisjes voor een constant voegenbeeld bij losse plaatsing van keramische elementen, natuursteen of betontegels in een grind- of splitbed, bijv. op Schlüter®-TROBA. De voegbreedte bedraagt 3 mm, de hoogte van de kruisjes 15 mm. Door de voegkruisjes op elkaar te plaatsen kan een hoogte van 30 mm worden bereikt.

Schlüter®-TROBA-ZFK

Pakket = 50 st.


Schlüter®-TROBA


Schlüter®-TROBA

Veelgestelde vragen

Oppervlaktebelasting

Welke oppervlaktebelasting kan worden uitgeoefend op Schlüter®-TROBA? Kan een personenwagen over de vloer rijden?

Antwoord inlassen

Vermits bij Schlüter®-TROBA het grind- of steenbed tussen de verschillende hoogtepunten meteen op de ondergrond is aangebracht, is de begrenzing van de oppervlaktebelasting voor Schlüter®-TROBA niet aan te geven.  Het is de volledige constructie van de vloer die de maximale belastbaarheid bepaalt. Alle varianten van onze oppervlaktedrainages zijn voldoende stabiel tegen de gewoonlijke mechanische belastingen voor inbouw, voor personenverkeer of materiaaltransport.

Bodemconstructies

Wanneer moet Schlüter®-TROBA of Schlüter®-TROBA-PLUS of Schlüter®-TROBA-PLUS-G worden gebruikt?

Antwoord inlassen

De Schlüter®-TROBA-mat wordt gebruikt bij bodemconstructies met grintlaag, Schlüter®-TROBA-PLUS wordt gebruikt bij een betonnen ondervloer en Schlüter®-TROBA-PLUS-G wordt gebruikt voor opbouw van enkelvoudige korrellagen of drainagemortel of steltconstructies.
Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?

Belangrijke aanvulling
tot onze producten en productvarianten vindt u hier:

Legenda voor de tabellen bij 'Varianten'

Voor een uniforme en duidelijke indeling van de tabellen gebruiken wij volgende symbolen en afkortingen:
image image image image image

= nieuwe producten

= easycut

= easyfill

= radiusperforatie leverbaar

= ook leverbaar in 3 m

 

Maatvoering:
H = Hoogte
L = Lengte
B = Breedte


Verpakking:
PL = Europallet
KV = Kistverpakking / doosverpakking
BV = Bundelverpakking (Voor alle profieltypes geldt een bundelverpakking van 10 stuks.)
P = Pakketverpakking
R = Rol
St. = Stuk