logo

Industriële vloeren met betonwerksteen

Geslaagd in de test!

Bekledingen met betonwerksteen scoren goed op alle vlakken en laten een persoonlijke vormgeving van de vloer toe. Toch is men niet vaak geneigd dit idee toe te passen in industrieel gebruikte gebouwen of magazijnhallen, omdat dergelijke vloeren als onvoldoende stevig worden beschouwd.

Een algemeen verspreide misvatting, want op het vlak van krasvastheid, weerstand tegen oliën, zuren of logen, en ook op het vlak van antislip scoren de oppervlakken van betonwerkstenen uitstekend op alle aspecten die belangrijk zijn voor industriële vloeren. Met een keuze uit betonwerksteen of klinkers met een minimale dikte van 15 mm uit krijgt de investeerder een kwalitatief hoogwaardige vloerbekleding met een ruimte waaier aan vormgevingsmogelijkheden.

Belangrijk is dat de hoogwaardige betonwerksteenbekleding wordt beschermd tegen vormveranderingen ten gevolge van thermische uitzettings- en krimpprocessen, teneinde een duurzaam schadevrij oppervlak te verkrijgen. 

Hier zorgt de ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA voor een betrouwbare oplossing: Tussen de dragende ondergrond en de tegelbekleding aangebracht, neutraliseert deze de verschillende uitzettingscoëfficienten van de twee vloerlagen. De polyethyleenmat is daartoe aan één zijde voorzien van een vliesweefsel, dat volledig in de op de ondergrond aangebrachte dunbedmortel wodt gedrukt.

De Schlüter®-DITRA-bovenzijde beschikt over een kwadratisch, zwaluwstaartvormig verdiepte structuur, waardoor tussen het vlies en de mat communicerende luchtkanalen ontstaat. Terwijl de op de mat aangebrachte tegellijmmortel zich in de vierkant uitdiepingen vult, fungeren de luchtkanalen bij bewegingen als doelgericht vervormbare kreukelzones. Spanningen die bij vomveranderingen ontstaan, worden op die manier geneutraliseerd.

Schlüter®-DITRA ontkoppelt echter niet alleen de verschillende vloerlagen van elkaar, maar ze heeft nog andere functies. Zo zorgt de ontkoppelingsmat ervoor dat restvochtigheid gecontroleerd uit de ondergrond kan ontsnappen via de luchtkanalen. Hierdoor kan de bouwtijd sterk worden verkort, want de mat kan reeds op de ondergrond worden geïnstalleerd van zodra de dekvloer begaanbaar is – in principe na circa 48 uur – en dus lang voor de eigenlijk vereiste restvochtigheid van bijvoorbeeld 2% bij cementdekvloeren bereikt is. Onmiddellijk na de plaatsing van de Schlüter®-DITRA-mat kan worden begonnen met het plaatsen van de tegels.  
Ondanks de driedimensionaliteit wordt de afleiding van de belasting niet verminderd, want de met mortel gevulde vierkanten voeren de optredende belasting direct af naar de ondergrond. Omdat Schlüter®-DITRA uit hoogwaardig polyethyleen wordt gemaakt, heeft dit product ook een afdichtende eigenschap, zodat de ondergrond wordt beschermd tegen binnendringend vocht.

Als de tegelbekleding bovendien nog volgens de schuifmethode wordt geplaatst, wordt de belastbaarheid van de vloer nog verder verhoogd, want er ontstaat een optimale hechting met hoge compressie zonder holle ruimtes.

De ontkoppelingsmat Schlüter®-DITRA beschermt de sterk belastbare tegelbekleding tegen schade door bewegingen van de ondergrond, die op zijn beurt wordt beschermd tegen binnendringend vocht. Bovendien wordt de bouwtijd sterk verkort en kan sneller met de productie worden gestart, wat voor de investeerder natuurlijk enorm belangrijk is. Kortom: de Schlüter®-DITRA-mat biedt voor industriële vloeren zeer uiteenlopende voordelen.

Photo: Schlüter-Systems

Betegelde industriële vloeren met Schlüter®-DITRA

Vorkheftrucks geladen met tonnenzware palletten rijden door de hal, metershoge stapelrekken komen tot aan het plafond en in het productiegebouw staan stansen, rollen, persen en andere machines naast elkaar. Deze zware belasting wordt slechts door één iets gedragen: de vloer.
verder

Photo: Schlüter-Systems

Opgelet zuren!

Bescherming tegen zuurhoudende vloeistoffen is altijd belangrijk in de industrie. Een anti-zuurconcept biedt betrouwbare en duurzame bescherming. Onze systeemoplossingen vormen een antwoord op deze uitdaging. En met succes!
verder

Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?