logo

Vermijden van schade en struikelranden aan bekledingsovergangen

De overgangen van tegels naar andere bekledingsmaterialen zijn mechanisch het zwaarst belast. Door optredende lasten ontstaat hier vaak schade. Daarom is een speciale bescherming vereist.

Omdat de ondervloer in de meeste gevallen onafhankelijk van de latere bekleding in een uniforme laagdikte wordt aangebracht, treden er later hoogteverschillen op aan plaatsen waar bekledingsmaterialen van verschillende dikte tegen elkaar komen. Dit is met name het geval wanneer bij renovatie tegels op bestaande bekledingen worden geplaatst.

Zo ontstaan gevaarlijke struikelranden!

Dergelijke overgangen houden niet alleen potentiële risico’s voor ongevallen in, maar zijn ook in tegenspraak met de principes van bouwen voor ouderen en mensen met een handicap.

Photo: Schlüter-Systems

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK is een profiel voor de traploze overgang van een tegelvloer naar een aangrenzend lager gelegen tapijt of een ander vloerbekledingsmateriaal. Eveneens worden de aangrenzende bekledingsranden doeltreffend beschermd.
verder

Photo: Schlüter-Systems

Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V is een profiel met een variabele overgangsflens voor de traploze overgang tussen op verschillende hoogte gelegen vloerbekledingen. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
verder

Photo: Schlüter-Systems

Schlüter®-RENO-U/-RAMP/-RAMP-K

Schlüter®-RENO-U is een profiel om vloerbekledingen met verschillende hoogtes traploos op elkaar te doen aansluiten. Vanwege het voegribje wordt een vaste voegafstand tot de tegel bepaald.
Schlüter®-RENO-RAMP is een profiel voor de traploze overgang van sterk belastbare tegelbekledingen op een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal.
Schlüter®-RENO-RAMP-K is een profiel voor de traploze overgang van sterk belaste tegelbekleding naar een aangrenzend lager gelegen bekledingsmateriaal.
verder

Photo: Schlüter-Systems

Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T is een profiel dat achteraf wordt geplaatst als overgang tussen op gelijke hoogte aan elkaar grenzende vloerbekledingen.
verder

Uw contact bij Schlüter-Systems:

BENELUX bureau
Schlüter-Systems KG
Schotelven 28
B-2370 Arendonk
Tel. +32 (0)14 443080
E-mail: benelux@schlueter.de

image
Schrijf ons!

Hebt u een vraag of een suggestie?